Z znanjem do boljšega zdravja

5.5.3 Nevarnosti, povezane z zdravstvenim turizmom

Zdravstveni turizem prinaša nekatera dodatna tveganja, ki jih predstavljajo nalezljive bolezni in pravni zapleti.

V marsikateri državi se pojavljajo in širijo drugačne nalezljive bolezni kot pri nas. Izpostavljenost druge vrste boleznim je za izpostavljene posameznike, ki nimajo naravne imunosti, lahko nevarna, kar velja zlasti za okužbe prebavil (npr. hepatitis A, amebna dizenterija, paratifus), bolezni, ki jih prenašajo komarji, gripo in tuberkulozo. V zadnjem času pa zaradi slabega sistema obvladovanja in preprečevanja okužb nevarnost predstavljajo tudi okužbe z odpornimi mikroorganizmi. Kakovost po-operativne oskrbe se lahko tudi močno razlikuje od ameriških ali evropskih standardov oskrbe. Tudi potovanje na dolge razdalje kmalu po operaciji lahko poveča tveganje za zaplete. Dolgi leti in s tem povezana zmanjšana mobilnost lahko povzročijo razvoj globoke venske tromboze in potencialno pljučne embolije. Tudi druge aktivnosti na počitnicah so lahko problematične, tako lahko brazgotine po lepotnem posegu postanejo temnejše in bolj opazne, če pride med zdravljenjem do sončnih opeklin.

Prav tako zdravstvene ustanove, ki zdravijo turiste, pogosto nimajo sprejete ustrezne politike glede pritožb, ki bi ustrezno in pošteno obravnavale pritožbe nezadovoljnih pacientov.

Svetovna Zdravstvena Organizacija (SZO) je priznala razlike v standardih ponudnikov zdravstvenih storitev po svetu, leta 2004 pa je ustanovila Svetovno zvezo za varnost pacientov. Ta pomaga bolnišnicam in vladam po vsem svetu pri določanju politik in praks glede varnosti pacientov, ki lahko postanejo še posebej pomembne pri zagotavljanju ustreznih storitev zdravstvenega turizma. Če se pojavijo zapleti, bo bolnik morda moral ostati v tuji državi dlje, kot je bilo načrtovano, ali pa v primeru vrnitve domov, bolniki ne bodo imeli enostavnega dostopa do zdravstvene oskrbe. Bolniki včasih potujejo v drugo državo, da bi koristili zdravstvene postopke, ki jih zdravniki v matični domovini ne želijo opraviti, ker naj bi tveganja tega postopka prevladala nad koristmi. Takšni bolniki imajo lahko v matični državi težave pri pridobivanju zavarovanja (javnega ali zasebnega) za kritje nadaljnjih zdravstvenih stroškov v primeru zapletov.

Zdravniška oskrba v tujini lahko zdravstvene turiste postavi pod neznano pravno problematiko. Omejena narava sodnih postopkov v nekaterih državah je lahko razlog za dostopnost določene zdravstvene oskrbe v tujini. Medtem ko nekatere države, ki se trenutno predstavljajo kot privlačne destinacije medicinskega turizma, zagotavljajo neko obliko pravnih sredstev za zdravniško napako, te pravne poti morda ne bodo dostopne zdravstvenemu turistu. V primeru težav bolniki morda ne bodo zavarovani z ustreznim osebnim zavarovanjem ali pa ne bodo mogli zahtevati odškodnine s tožbami zaradi zdravniških napak. Bolnišnice in/ali zdravniki v nekaterih državah morda ne morejo plačati finančne škode, ki jo je sodišče dodelilo tožečemu pacientu, ker ustanova in/ali zdravnik nimata ustreznega zavarovanja. Vprašanja se lahko pojavijo tudi za bolnike, ki iščejo storitve, ki so nezakonite v njihovi matični domovini. V tem primeru so nekatere države pristojne za pregon svojega državljana, ko se vrne domov ali ga v ekstremnih primerih aretirajo in kazensko preganjajo. Osebe, ki se odločajo za zdravstveni turizem, si morajo tako poleg informacij glede morebitnega zdravstvenega zavarovanja v prvi vrsti poskrbeti dovolj informacij glede ustreznosti ponudnika in storitev. Previdnost velja zlasti glede invazivnih zdravstvenih posegov, kot so npr. lepotne operacije in popravilo zob, kjer mora izvajalec imeti ustrezno licenco oziroma certifikat za izvajanje zdravstvenih storitev.