Z znanjem do boljšega zdravja

5.5.2.3 Zdravstveno-medicinsko orientiran turizem

Zdravstveno-medicinsko orientiran turizem daje poudarek spremembi klime, upošteva zdravilne lastnosti naravnih zdravilnih dejavnikov ter najrazličnejše metode oziroma postopke zdravljenja ter rehabilitacije. Poudarek je na zdravljenju obolenj, predvsem kroničnih, dopustniški motivi pa so v drugem planu. V to skupino spadajo tudi kirurški posegi (npr. wellness turizem, lepotne operacije, popravilo zob), detoksikacija telesa ter rehabilitacija po poškodbah in boleznih v času dopusta oziroma potovanja. Zaradi zdravljenja in rehabilitacije se je gost oziroma pacient pripravljen odreči dopustniškemu vidiku turizma. Ta zvrst turizma poudarja medicino in zdravilne učinke naravnih dejavnikov, z vidika wellnessa pa medicinski (medical) wellness.

V vseh treh vrstah zdravstvenega turizma se izpostavlja zdravje kot vodilni motiv oziroma kot dopust, ki se navezuje na zdravje. Z vidika turizma lahko zdravje obravnavamo tudi širše. Tako je lahko zdravo okolje pogoj za nastanek in razvoj turizma. Med okoljske dejavnike spada tudi klima (mikro oziroma makro), to pa lahko obravnavamo kot zdravilno glede na učinke v klimatskih zdraviliščih, ali pa kot zdravju ter zdravju neškodljivo klimo primerno (npr. za izvajanje dopustniških aktivnosti na prostem). Zaradi širjenja ozonske luknje in povečanega tveganja za nastanek kožnega raka ob pretiranem izpostavljanju soncu, zagorelost kože ni več tako popularna, kot je bila pred leti. Turisti so prilagodili svoje dopustniške navade preživetja dopusta ob vodi tako, da se izogibajo pretiranemu izpostavljanju soncu, kozmetična industrija ponuja zaščitna sredstva za sončenje z visokimi faktorji zaščite, tekstilna industrija pa pri izdelavi oblačil in kopalk že upošteva potrebo po dodatni zaščiti, ki jo mora oblačilo nuditi pred sončnimi žarki.