Z znanjem do boljšega zdravja

5.5.2.1 Zdravstveno-preventivni turizem

Zdravstveno preventivni turizem poudarja zdravo prehrano in zdrave prehranjevalne navade, gibanje, vaje ter ostale telesne (duševne) aktivnosti z namenom krepitve telesnih (in duševnih) sposobnosti med dopustom. Poudarek zdravstveno-preventivnega turizma je na »zdravi« naravi (tj. z naravo do zdravja, nazaj k naravi), na možnostih telesnih aktivnosti in gibanja ter na možnosti izbire prostočasnih aktivnostih, ki so povezani z zdravjem. Zdravstveno-preventivni turizem krepi telesne in umske sposobnosti, poudarja preventivo in zdravo prehrano, kar v bistvu predstavlja ameriški oziroma izvorni pomen in razumevanja wellnessa.