Z znanjem do boljšega zdravja

5.5.2 Vrste zdravstvenega turizma

Zdravstveni turizem v grobem lahko delimo na preventivni in rehabilitacijski. Preventivni zdravstveni turizem delimo na zdravstveni turizem, ki zajema zdravstveno-preventivne storitve in «wellness« turizem, ki zajema wellness storitve. Rehabilitacijski zdravstveni turizem obsega rehabilitacijske storitve.