Z znanjem do boljšega zdravja

5.5.1 Uvod

Zdravstveni turizem predstavlja enega izmed bolj uspešnih segmentov turistične ponudbe v svetu. Za zdravstveni turizem je značilno, da se tako ponudba kot povpraševanje nanašata na vsebine, ki so povezane z »zdravjem«  pri specializiranih zdravstvenih turističnih ponudnikih. Zdravstveni turizem je lahko osnovna njihove dejavnosti ali pa stranska oziroma dopolnilna dejavnost.