Z znanjem do boljšega zdravja

5.3.3 Vpliv kanjoninga na okolje

Naravno okolje je ranljivo, zato lahko veliko število obiskovalcev pomembno poruši naravno ravnovesje. Od udeležencev se zato pričakuje, da spoštujejo naravo in njene zakonitosti. Gibanje »Leave No Trace« ponuja smernice za bivanje v naravi z minimalnim vplivom na okolje, ki ga povzemajo naslednje besede: »Leave nothing but footprints. Take nothing but photos. Kill nothing but time. Keep nothing but memories.«

Običajno imajo zaščitena območja in nacionalni parki tudi svoja pravila za zaščito okolja, ki jih morajo udeleženci spoštovati. Ta pravila običajno urejajo kurjenje v naravnem okolju, določajo mesta za kampiranje, odstranjevanje človeških iztrebkov in najvišje dopustno število obiskovalcev.