Z znanjem do boljšega zdravja

5.2.4.1 Poškodbe

Na trekingih so pogoste poškodbe, ki jim lahko botrujejo zahtevnost terena, slaba pripravljenost, utrujenost in neprimerna oprema.

Preprečevanje: Priporoča se, da so udeleženci na hojo ustrezno psihofizično pripravljeni, imajo s seboj zadostno količino vode in hrane ter osnovni obvezilni material za oskrbo manjših poškodb. Pred odhodom na pot naj udeleženec preveri, ali ima opravljena vsa priporočena cepljenja, vključno s cepljenjem proti tetanusu. Več o tetanusu in zaščiti s cepljenjem si lahko preberete na naslednji povezavi (povezava na bolezen tetanus in cepljenje proti tetanusu). Žulje in otiščance prepreči uporaba primerne obutve.

Hujše poškodbe lahko pomenijo tudi potrebo po zdravstveni oskrbi v tuji državi. Pred odhodom naj si udeleženci uredijo ustrezno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, ki krije tudi poškodbe, povezane z aktivnostmi v naravi. Običajna komercialna turistična zavarovanja pogosto ekstremnih športov ne krijejo (povezava na poglavje Zdravstveno zavarovanje za tujino). V primeru zdravstvene oskrbe v tretjih državah obstaja tudi možnost prenosa okužb, ki se prenašajo s krvjo, zato se pred odhodom priporoča tudi cepljenje proti hepatitisu B. Več o hepatitisu B si lahko preberete na naslednji povezavi (povezava na bolezen hepatitis B).