Z znanjem do boljšega zdravja

5.2.4 Tveganja za zdravje na trekingu

Trekingi so povezani tudi z različnimi tveganji za zdravje, ki so predstavljena v nadaljevanju. Daljši trekingi v odročnejših predelih zahtevajo poznavanje orientacije in tehnik preživetja v naravi, zato naj se jih neizkušeni pohodniki ne udeležujejo sami, ampak si poiščejo vodstvo izkušenega vodnika.