Z znanjem do boljšega zdravja

5.2 Trekingi

Začetki hoje po podeželju z namenom zabave ali sprostitve segajo v 18. stoletje. Treking (tudi »hiking«, »backpacking« ipd.) pomeni daljšo hojo po deželi, ki je lahko bolj ali manj zahtevna, tako fizično kot psihično. Trekingi so lahko eno- ali večdnevni in običajno od udeleženca zahtevajo dobro psihofizično kondicijo in vsaj osnovno znanje o navigaciji, vremenskih in naravnih pojavih ter o načinih preživetja v naravi.

V zadnjem času se tovrstne oblike turizma vse bolj popularizirajo, različne agencije ponujajo zahtevnejše trekinge tudi ljudem, ki na napore niso primerno pripravljeni, kar lahko vodi v nepotrebno tveganje tako za posameznega udeleženca kot tudi ostale člane odprave.