Z znanjem do boljšega zdravja

4. posvet Kemijska varnost za vse

23. 02. 2016
BIOMONITORING – SPREMLJANJE ONESNAŽIL V LJUDEH 30. 5. 2012, Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto

VSEBINA IN PREDSTAVITVE REFERATOV

 

Lijana Kononenko

Nacionalni program biomonitoringa

Milena Horvat
Janja Snoj Tratnik
Darja Mazej

Harmonizacija biomonitoringa v evropskem in slovenskem prostoru

Lucija Perharič,

Nevarnosti kemijskih povzročiteljev hormonskih motenj s poudarkom na bromiranih zaviralcih gorenja

Bonia Miljavac

Dušan Harlander

Posledice vpliva PCB na okolje v Beli krajini

Anja Menard

Uporaba kozmetičnih izdelkov in možni vplivi na telo

Viviana Golja

Preskušanje kozmetičnih izdelkov

Andreja Bačnik
Agnes Šömen Joksić
Bojana Bazec

Kako izbrane vidike biomonitoringa približati šolski praksi?

Agnes Šömen Joksić

 

Pravica in odgovornost vedeti!

Iztočnice za zaključno diskusijo posveta