Z znanjem do boljšega zdravja

3.5.2 Preprečevanje nastanka višinske bolezni

Za proces aklimatizacije na višino je potrebno 3-5 dni, zato se priporoča ostati nekaj dni na višini od 2.500 do 2.750 m, preden se nadaljuje z vzponom. Na ta način se preprečuje višinska bolezen, izboljša se spanje in splošno počutje. Trenutna aklimatizacije na višino, ki zajema pospešeno, globlje dihanje, povišan srčni utrip in krvni tlak, je pri zdravih ljudeh zelo hitra. Telesna zmogljivost pa je na teh višinah, ne glede na dober potek trenutne aklimatizacije, zmanjšana, v primerjavi z našo zmogljivostjo na nizki nadmorski višini.

Ne poznamo nobenih absolutnih zagotovil za preprečevanje akutne višinske bolezni, toplo pa se priporoča aklimatizacija in počasen vzpon. Če želimo biti uspešni v procesu celotne aklimatizacije, se je dobro držati naslednjih navodil:

  • Če je možno se dvigujemo postopno. Prvo noč po vzponu iz nižinskih predelov ne smemo spati višje kot 2.750 m.
  • Ko smo enkrat nad 2.750 m vsako naslednjo noč spimo le do 500 m višje.
  • Zelo dobro je, da planiramo dodaten dan za aklimatizacijo vsakih 800-1000 m višine;
  • Izogibamo se uživanju alkohola najmanj prvih 48 ur vzpona in poskrbimo za uživanje zadostnih količin tekočin, ki jih pospešeno izgubljamo preko ledvic.
  • V prvih 48 ur naj bo vzpon manj intenziven.
  • Pomaga tudi bivanje vsaj dveh noči na višini več kot 2.750 m znotraj 30 dni pred dejanskim vzponom.
  • Za pospešitev aklimatizacije se lahko jemlje zdravilo acetazolamid preventivno v primeru, če smo že imeli kdaj težave z aklimatizacijo in se predvideva hiter vzpon. Acetazolamid ne sme biti alternativa za počasni vzpon.
  • Dobro je, da poskrbimo za ustrezno psihofizično pripravo pred odhodom na višinske trekinge, čeprav se višinska bolezen lahko razvije ne glede na to. 
  • Ves čas gibanja na višini je treba zelo pozorno spremljati svoje občutke in upoštevati opozorilne začetne znake višinske bolezni.
  • Ob začetnih znakih moramo o svojem počutju takoj obvestiti sopotnike in/ali vodnika.