Z znanjem do boljšega zdravja

2.6.1 Situacijska dezinhibicija

Potovanje je samo po sebi brez dodatnih spodbujevalcev dovolj stimulativno, da se vedemo drugače kot v domačem okolju, kar opisujejo kot »sindrom sonca, stimulansov in spolnosti oz. situacijsko dezinhibicijo (1).

Zakaj se med potovanjem pogosteje tvegano ravnamo? Tekom potovanja so miselni procesi v razumskem delu možganov pogosto polno obremenjeni s številnimi informacijami. In kadar so potrebne dodatne nepredvidene odločitve, se pogosto ne odločamo racionalno, ampak emocionalno. Ko imamo manj miselne širine za racionalno odločitev, se bolj zanašamo na tisto, kar v danem trenutku čutimo. Med potovanjem se običajno izjemno dobro počutimo, zato pogosto tveganj ne racionaliziramo. K temu dodatno pripomore t.i. skupinska ignoranca/nevednost. Predpostavlja se, da nastane zaradi tega, ker vsak posameznik v skupini tveganj ne razlaga drugim, ker misli, da so značilna samo zanj. Posamezniki sklepajo, da so enaka dejanja njih samih in dejanja drugih odraz različnih notranjih stanj. Skupinska nevednost se najpogosteje pojavlja v okoliščinah, kjer posamezniki verjamejo, da je strah pred zadrego zadosten vzrok za lastno vedenje, ne pa za vedenje drugih. V širšem socialnem okolju dostikrat potrebujemo potrditev, da smo zanimivi in neustrašni, pa se odločimo za doživetja in različne kombinacije izkušenj, ki jih v domačem okolju ne bi izbrali. Želimo si nabrati novih nepozabnih izkušenj, tudi takih, za katere vemo, da v njih ne bomo uživali, ker se želimo pohvaliti  družini, prijateljem in sodelavcem (2). Tako se kljub vsem nasvetom, npr. glede uživanja alkohola, uporabe drog, spolnih kontaktov, pearcinga, tetoviranja, zaradi prevlade čustvene komponente in ostalih vplivov, odločimo drugače kot bi se doma.

Po podatkih iz prve obsežne pregledne raziskave o spolnem obnašanju na potovanjih in tveganju za pojav spolno prenosljivih obolenj (SPO), se ocenjena prevalenca s potovanjem povezanega naključnega spolnega odnosa  giblje od 5,6% do 62,9% (3).  Še pomembnejša ugotovitev pa je ta, da okoli 50% potnikov, ki se spustijo v naključni spolni odnos, nekonsistentno uporablja kondom za zaščito. Naključni spolni odnos je na potovanju relativno pogost, vendar raziskave le delno osvetljujejo ali se spolno vedenje spremeni v času potovanja, ali pa je že bilo predhodno določeno. Na naključni spolni odnos na potovanju vpliva kar nekaj dejavnikov kot so starost, moški spol, potovanje brez spremstva, potovanje v istospolni skupini, poslovno potovanje, ponavljajoči obiski istega geografskega okolja, višji socialno-ekonomski status, destinacija in način potovanja, delo ali bivanje v tujini za daljše časovno obdobje. Dodatni nevarnostni dejavniki so prekomerno uživanje alkohola, nedovoljenih drog in drugih spodbujevalnih učinkovin pri obeh spolih.

Potovanje je vsekakor eden od rizičnih faktorjev za povečanje tveganja okužbe s povzročitelji bolezni, ki se prenašajo s spolnim odnosom in preko krvi. Vznemirjenje nad bivanjem v drugi državi in srečanje z novimi ljudmi lahko potnike spodbudi, da počnejo stvari, ki jih doma ne bi počeli.