Z znanjem do boljšega zdravja

2.2 Vplivi vročine, vlage in mraza

Mednarodni potniki se lahko srečujejo tudi z okolji, kjer prevladujejo ekstremne podnebne razmere, na katere niso navajeni. Izpostavljenost vročini in mrazu lahko povzroči resna stanja, poškodbe ali tudi smrt. Zato svetujemo, da se potniki seznanijo z ekstremnimi podnebnimi razmerami, s katerimi se bodo morebiti soočili med potovanjem in se nanje ustrezno pripravijo (ustrezna obleka, znanje in oprema).