Z znanjem do boljšega zdravja

1. regijsko izobraževalno srečanje Slovenske mreže zdravih šol

27. 10. 2015
Vabimo vas na 1. regijsko izobraževalno srečanje Slovenske mreže zdravih šol (SMZŠ) v šolskem letu 2015/2016 PET KORAKOV DO ŠOLE, KI PROMOVIRA ZDRAVJE, dne 19.11.2015 ob 9:00 uri, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Območna enota Nova Gorica, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina – v predavalnici (pritličje).

Srečanje je namenjeno usposabljanju vodij šolskih timov Zdravih šol za sistematično in učinkovito načrtovanje in evalvacijo celostnega pristopa promocije zdravja v šoli, medsebojni izmenjavi izkušenj in dobrih praks ter razreševanju skupnih problemov.

Program izobraževanja obsega kratek uvod, delavnice, poročanje skupin in odmor za malico. Delavnice smo pripravili iz prevedenih in prilagojenih gradiv SHE mreže (Schools for Health in Europe):

  • Spletni šolski priročnik SHE mreže
  • Šolske akcijske smernice
  • Kriteriji zdravih šol/Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje

Gradiva so zelo praktična in primerna za prenos v vaše šole, za razpravo z vašimi pedagoškimi sodelavci, za še bolj sistematično in učinkovito delo na področju promocije zdravja v vaših okoljih. Objavljena so na  spletni strani NIJZ/ projekti in programi/Zdrave šole: http://www.nijz.si/slovenska-mreza-zdravih-sol

Predlagamo, da pred izobraževanjem preberete priročnik SHE mreže in Šolske akcijske smernice - le-te si natisnite, da bomo lahko skupaj sledili vajam, ki so opisane v njih.

Želimo si, da bi vam bila gradiva v pomoč in da se vidimo na izobraževalnem regijskem srečanju v čim večjem številu. Udeležbo sporočite do 18. 11. 2015 na e-naslov: irena.jeric@nijz.si


Promocijski videlo kampanje Ministrstva za zdravje z naslovom "Dober zgled je najboljša preventiva"

Otroci nas gledajo, otroci nas posnemajo. Dober zgled je najboljša preventiva!


 
Šolski priročnik Evropske mreže zdravih šol je dostopen na naslednji povezavi.
 
Šolske akcijske smernice so dostopne na naslednji povezavi