Sporočila za javnost

1. december: Svetovni dan aidsa 2018 - Povečati moramo dostopnost in dosegljivost do testiranja

30. 11. 2018
Zgodnje testiranje in zdravljenje zmanjšuje vpliv okužbe individualno in družbeno. Okužba z virusom HIV oziroma bolezen aids je še vedno neozdravljiva, vendar imajo okuženi ob zgodnji diagnozi in zdravljenju daljše in bolj kvalitetno življenje. Tudi večina okužb se prenese v prvih mesecih po okužbi, ko je oseba najbolj kužna. Ocenjujemo, da je v Sloveniji približno 1.000 oseb s HIV. Med njimi jih približno tretjina ne ve za svojo okužbo. Najpogostejši način prenosa je z nezaščitenimi spolnimi odnosi, največje breme okužbe pa nosijo moški, ki imajo spolne odnose z moškimi. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) smo v letih 2017 in 2018 v Sloveniji beležili nižje število novih diagnoz HIV kot leta 2016, ko smo zabeležili kar 56 novih diagnoz, več kot kadarkoli prej. S skupnim ciljem, da bi s pomočjo preventivnih sporočil dosegli boljše ozaveščanje o načinu preprečevanja okužb z virusom HIV, poudarjamo pomen odgovornega vedenja ter prednosti varne in odgovorne spolnosti, pomen testiranja ter strpnosti.

Svetovni dan aidsa je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) na srečanju ministrov za zdravje in vodij programov za preventivo aidsa proglasila leta 1988 in vse odtlej je to pomemben mednarodni dan. Letos praznujemo 30. obletnico z Združenimi narodi usklajenega delovanja vladnih organizacij in civilne družbe za preprečevanje širjenja virusa HIV po vsem svetu. Od takrat smo priča ogromnemu napredku na vseh področjih. Tako v preventivi, diagnostiki in zdravljenju, zato danes milijoni ljudi z virusom HIV lahko živijo zdravo in kvalitetno življenje. Slednje je omogočeno s pravočasnim zdravljenjem. Ljudi moramo opolnomočiti za preprečevanje okužbe; tako bodo najbolje zaščitili svoje zdravje in zdravje najbližjih.

HIV/aids ostaja še vedno pomemben javnozdravstveni problem

Leta 2018 je bilo do vključno 20. novembra prijavljenih 32 primerov novih diagnoz, leta 2017 pa 39 primerov. Delež poznih diagnoz, ko je imunski sistem že hudo prizadet, še vedno ostaja previsok. Največje število novih diagnoz okužbe s HIV je bilo med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, in sicer 26 (2/3 vseh novih diagnoz) leta 2017 in 24 (3/4 vseh novih diagnoz) do 20. novembra letos. V zadnjih dveh letih je bilo NIJZ prijavljenih tudi dodatnih deset primerov okužbe s HIV pri osebah, ki jim je bila diagnoza postavljena že pred tem v tujini in so se v letih 2017 in 2018 začeli zdraviti v Sloveniji.

Dr. Irena Klavs z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je povedala: »Relativno nizko število novih diagnoz okužbe s HIV v zadnjih dveh letih je predvidoma posledica uspehov kombinirane preventive, predvsem sprememb glede dostopnosti testiranja in kulture testiranja ter takojšnjega zdravljenja ob diagnozi okužbe s HIV,« ter dodala: »Zgodnje zdravljenje je uspešnejše, izboljša se kakovost in pričakovano trajanje življenja ter preprečuje prenos okužbe s HIV.«

Najpomembnejša prednost ostaja spodbujanje odgovornega in varnega spolnega vedenja, vključno s pravilno in dosledno uporabo kondoma med vsem prebivalstvom in predvsem med mladimi. Zelo pomembno je tudi preprečevanje okužbe s HIV med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, z znano učinkovitimi ukrepi, predvsem vzpodbujanje pogostega testiranja in takojšnje zdravljenje okuženih.Poznaj svoj status
Širjenje virusa HIV bomo zaustavili le s povečanjem testiranj in zdravljenjem, zmanjšanjem novih infekcij in uspešnim doseganjem ključnih populacij. V primeru kakršnegakoli dvoma o okužbi  se moramo testirati. Zato je geslo letošnje kampanje ob Svetovnem dnevu aidsa »POZNAJ SVOJ STATUS« s poudarkom na pomenu testiranja in odstranitvi preprek zanj. Drug pomemben in velik izziv ob letošnji kampanji je zmanjšati stigmo in diskriminacijo do vseh ljudi, ki živijo z virusom HIV ter do ranljivih skupin. Verjamemo, da so pozitivni premiki možni in nujno potrebni. Prim. Evita Leskovšek z NIJZ je povedala: »Povečati moramo dostopnost in dosegljivost do testiranja. Le poznavanje HIV statusa je pogoj za kvalitetno nadaljnjo obravnavo in preventivo,« ter na koncu še dodala: »Dejstvo je, da tako v Sloveniji kot drugod po svetu večina na novo diagnosticiranih dobi diagnozo prepozno. Pomemben vzrok je predvsem strah pred stigmo, ki je še vedno del naše realnosti.«

Testiranje in zgodne zdravljenje za manj okužb v družbi

Testiranje in zgodne zdravljenje nista pomembna zgolj za boljšo prognozo in daljše življenje oseb, ki živijo s HIV, predstavljata tudi pomembno strategijo zmanjševanja novih okužb v populaciji. Ključ do uspešne preventive je zmanjševanje tveganega vedenja v najbolj ogroženih populacijah, kot so moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, osebe z več spolnimi partnerji, osebe, ki nudijo spolne usluge proti plačilu in njihove stranke, osebe, ki si injicirajo droge, osebe, ki prestajajo zaporno kazen, osebe, ki so imele tvegano vedenje v državah z visoko pojavnostjo bolezni ter osebe s spolno prenosljivimi okužbami, kot so hepatitis B, sifilis in gonoreja. Tvegano vedenje za prenos okužbe predstavlja nezaščiten spolni odnos oz. spolni odnos brez kondoma, souporaba pribora za injiciranje drog in tetoviranja.


Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja preventivne programe z vključenimi tematikami varne spolnosti ter vzgoje za zdravo spolnost, o katerih si lahko preberete več na naslednji povezavi.


Video "Rock the Ribbon" National Aids Trust (NAT) v znak podpore vsem okuženim s HIV