Z znanjem do boljšega zdravja

Seminar Materiali in izdelki v stiku z živili - varnost, zakonodaja in praksa

09. 03. 2020
V sodelovanju z Inštitutom za celulozo in papir vas vabimo v sredo 25. marca 2020 na seminar Materiali in izdelki v stiku z živili - varnost, zakonodaja in praksa.

Seminar bo potekal na Inštitutu za celulozo in papir, Bogišićeva ulica 8, Ljubljana od 10. do 14. ure.

V stik z živili prihajajo različni materiali, kot so papir, karton, lepenka, plastika, guma, steklo, les in drugi, ter njihove medsebojne kombinacije. Vsi ti materiali lahko vplivajo na varnost  živil.

Namen seminarja je pridobitev celostnega vpogleda, znanj in dobrih praks za izdelavo varnih materialov v stiku z živili. V okviru seminarja bomo naredili pregled skozi aktualno zakonodajo na tem področju, ter predstavili zahteve za papir, karton in lepenko, ter druge materiale  vključno z nanomateriali. Pregledali bomo nabor analitskih postopkov za preverjanje skladnosti z zakonodajo in predstavili primere dobrih praks za področje papirja, kartona in lepenke. Poleg tega bodo predstavljeni pomembni vidiki krožnega gospodarstva ter trajnostnega razvoja embalaže z razvojem na področju aktivne in inteligentne embalaže. V zaključnem delu se bomo poglobili še v standardizirane postopke za določanje biorazgradljivosti in kompostabilnosti trajnostnih materialov.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen vsem proizvajalcem in predelovalcem materialov, v stiku z živili, kot tudi končnim uporabnikov teh materialov. Namenjen je za osebje iz kontrole kvalitete, razvojne in prehrambene inženirje, tržnike podjetij, osebje iz marketinga.                                                                                                                                                                                              

Več informacij o seminarju in prijave:

https://icp-lj.si/storitve/izobrazevanje/