Alkohol

Publikacija Public awareness, school-based and early interventions to reduce alcohol related harm

09. 09. 2016
Projekt Zmanjševanje škode povezane z alkoholom (RARHA – Reducing Alcohol Related Harm) je kot del zdravstvenega programa sofinanciran s strani Evropske unije in držav članic. Projekt, ki se zaključi konec leta 2016, je namenjen podpori državam članicam pri načrtovanju in izvajanju skupnih prioritet v skladu z Alkoholno strategijo Evropske unije.

Delo v projektu je razdeljeno na šest delovnih sklopov (DS), pri čemer je šesti potekal pod vodstvom NIJZ. Glavne naloge DS6 so bile: 1) Iskanje primerov dobrih praks; 2) Razvoj kriterijev za ocenjevanje primerov dobrih praks; 3) Predstavitev primerov v publikaciji in 4) Diseminacija publikacije.

Končni rezultat DS6 je publikacija z naslovom Public awareness, school-based and early interventions to reduce alcohol related harm: a tool kit for evidence-based good practices, ki jo tokrat predstavljamo v elektronski različici. V publikaciji so poleg opisov izbranih dobrih praks pripravljeni natančni opisi treh skupin intervencij: intervencije za ozaveščanje javnosti, intervencije v šolskem okolju in zgodnje intervencije za preprečevanje ter zmanjševanje škode povezane z alkoholom. Kriteriji za ocenjevanje intervencij so natančno predstavljeni v poglavju 2, priporočila za pripravo in izvajanje intervencij pa v poglavju 8.

Upamo, da vam bo pričujoča publikacija pomagala pri vašem delu.


Več o projektu si lahko preberete tukaj in tukaj.


Publikacije je dosegljiva na naslednji povezavi.