Prepovedane droge

Predpisovanje zdravil iz kanabinoidov

16. 07. 2015
V zadnjem času je bilo nekaj netočnih poročanj medijev o predpisovanju zdravil iz kanabinoidov, zato v zvezi s tem podajamo naslednje pojasnilo.

S spremembo Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 45/14) je bil tetrahidrokanabinol - THC (zap. št 107) uvrščen v skupino II, s čimer je bila postavljena pravna podlaga za uporabo zdravil iz te učinkovine.

V Sloveniji do zdaj še ni bilo registriranih gotovih zdravil z učinkovino THC. Zdravniki lahko predpišejo magistralno zdravilo z učinkovinami THC v kombinaciji s kanabidiolom (CBD) na beli recept. Recept se izda v dvojniku, vpisan mora biti v knjigo narkotikov, lekarna pa vodi evidenco o uporabi.

Dovoljenje za uvoz THC izda Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). Magistralno zdravilo pa lahko pripravi bolnišnična ali javna lekarna.

V letu 2014 javne lekarne magistralnih zdravil za pripravke s kombinacijo THC in CBD na podlagi belih receptov še niso pripravljale, zato Nacionalni inštitut za javno zdravje podatkov o številu receptov nima.

Pripravila: dr. Tatja Kostnapfel