Kajenje

Poziv tobačnim uvoznikom - poročanje o tobačnih izdelkih

14. 03. 2017
V skladu z določbami Direktive 2001/37/EC in Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (UL RS, 26/2003, 17/2006) mora proizvajalec oziroma uvoznik tobačnih izdelkov enkrat letno javnemu zavodu Inštitutu za varovanje zdravja RS (po novem Nacionalni inštitut za javno zdravje) posredovati :
  • seznam sestavin in količine sestavin, uporabljenih pri proizvodnji tobačnih izdelkov, in sicer po znamkah in vrstah, ki mora biti sestavljen glede na težo posameznih sestavin v tobačnem izdelku, začenši z najtežjo;

  • izjavo o razlogih za vključitev sestavin z navedbo o njihovem delovanju in vrsti;

  • toksikološke podatke, ki jih imajo proizvajalci in uvozniki v zvezi s sestavinami v zgoreli oziroma nezgoreli obliki, kakor je primerno, ki se zlasti nanašajo na njihove vplive na zdravje, upoštevajoč med njimi kakršnekoli učinke odvisnosti;

  • rezultate meritev vsebnosti katrana, nikotina in ogljikovega monoksida na cigareto.

 

Prosimo, da nam podatke za leto 2016 posredujete najkasneje do 31.3.2017 na naslov: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, ga. Helena Koprivnikar.

Vljudno Vas prosimo, da poročate v skladu s priporočili Evropske komisije, ne glede na dejstvo, da ta način poročanja sicer ni pravno zavezujoč. Prevod vodnika za poročanje objavljamo na spletni strani inštituta, na kateri je objavljen poziv k poročanju, objavljen pa je tudi na spletni strani Evropske komisije na naslednji povezavi.

Zaželeno je, da podatke predložite v elektronski obliki in v dvojniku (če so na CD, DVD).

Podatki bodo v roku, določenem s Pravilnikom o rokih in načinu obveščanja iz pristojnosti inštituta v zvezi z meritvami vsebnosti in sestavinami tobačnih izdelkov, posredovani Evropski komisiji in Ministrstvu za zdravje RS in v ustreznem obsegu tudi na voljo slovenski javnosti.