Sistem zdravstvenega varstva

Poročilo o delu NIJZ na projektih EUnetHTA

22. 12. 2015
Projekt EUnetHTA je bil torej ustanovljen z namenom vzpostavitve učinkovite in trajne mreže za vrednotenje zdravstvenih tehnologij v Evropi. Mreža naj bi skrbela za razvijanje in uporabo orodij, ki bi zagotavljala pregledne, zanesljive, praktične in prenosljive informacije v procesu vrednotenja zdravstvenih tehnologij v obdobju po zaključku projektov EUnetHTA.

Poročilo o delu Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) oz. bivšega Inštituta za varovanje zdravja (IVZ) na projektih European Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA), Joint Action EUnetHTA 1 in 2 ter pri sodelovanju v prostovoljni, permanentni Evropski mreži za vrednotenje zdravstvenih tehnologij najdete na naslednji povezavi.