Kajenje

Poročanje uvoznikov tobačnih izdelkov za leto 2013

16. 06. 2014
V skladu z določbami Direktive 2001/37/EC in Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Ur. l. RS, št. 93/ 2007, ZOUTI-UBP3) in v skladu s Pravilnikom o rokih in načinu obveščanja iz pristojnosti Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije v zvezi z meritvami vsebnosti in sestavinami tobačnih izdelkov (Ur. l. RS, št. 62/2003, 35/2006) mora proizvajalec oziroma uvoznik tobačnih izdelkov enkrat letno za preteklo leto javnemu zavodu Inštitut za varovanje zdravja RS posredovati:
  • seznam sestavin in količine sestavin, uporabljenih pri proizvodnji tobačnih izdelkov, in sicer po znamkah in vrstah, ki mora biti sestavljen glede na težo posameznih sestavin v tobačnem izdelku, začenši z najtežjo;
  • izjavo o razlogih za vključitev sestavin z navedbo o njihovem delovanju in vrsti;
  • toksikološke podatke, ki jih imajo proizvajalci in uvozniki v zvezi s sestavinami v zgoreli oziroma nezgoreli obliki, kakor je primerno, ki se zlasti nanašajo na njihove vplive na zdravje, upoštevajoč med njimi kakršnekoli učinke odvisnosti;
  • rezultate opravljenih meritev vsebnosti katrana, nikotina in ogljikovega monoksida na cigareto.
     

Vsem navedenim uvoznikom tobačnih izdelkov, ki posredovali podatke za leto 2013, se najlepše zahvaljujemo: Agio Cigars, Arnold Andre GmbH & Co., British American Tobacco, Camelot, Continental Dohanyipari Zrt., Dannemann Protabaco Ag, Grand River Enterprises Deutschland GmbH, Gryson NV, Habanos s.a., Heupink & Bloemen Tabak BV, Imperial Tobacco Limited, J. Cortes, Japan Tobacco International Germany GmbH, King’s Tobacco International EAD, Kompas MTS, MacBaren, Phillip Morris International, Poeschl Tabak, Promocigar, Rovita, Scandinavian Tobacco Group, Villiger Cigars Germany and Von Eicken.

Sporočamo vam, da podatke o vsebnosti zbiramo in posredujemo v skladu z določili in roki v zakonu in pravilniku. Zgoraj omenjene zbrane podatke smo v skladu z rokom, navedenim v pravilniku, posredovali Evropski komisiji. Podatki bodo na zahtevo v ustreznem obsegu na voljo tudi slovenski javnosti, v dogovoru z Ministrstvom za zdravje pa niso objavljeni na naših spletnih straneh zaradi obsežnosti podatkov in varovanja poslovnih skrivnosti.
 

Nacionalni inštitut za javno zdravje