Alkohol

Podaljšanje Javnega poziva za izbor zunanjih izvajalcev pri projektu SOPA

21. 09. 2017
Podaljšanje Javnega poziva za izbor zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta »Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci«

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa prim. prof. dr. Ivan Eržen, v vlogi upravičenca za izvajanje projekta »Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci (krajši naziv: Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola; v nadaljevanju SOPA)« objavlja

podaljšanje Javnega poziva za izbor zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta »Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci«

Ker za določene profile strokovnjakov do 11.9.2017 ni prispela nobena prijava, se javni poziv podaljša samo za naslednje profile strokovnjakov: 

4.2.7 zdravstveni delavec v urgentni ambulanti (SKLOP B),

4.2.10 specialist onkologije (SKLOP B),

4.2.11 specialist gastroenterologije (SKLOP B).

 

Rok za predložitev vlog na tem javnem pozivu je 18 dni od objave poziva na predpisanem obrazcu, in sicer najkasneje do ponedeljka, 9. oktobra 2017.

Vloge se pošljejo na elektronski naslov pr_sopa@nijz.si, pri čemer morajo biti vse izjave in obrazci lastnoročno ali digitalno podpisani in pripeti k prijavi v pdf obliki. 

Več informacij o projektu najdete na spletni strani projekta SOPA www.sopa.si


Pretekla javna poziva najdete na spodnjih povezavah.

Javni poziv, 26. junij 2017

Podaljšanje javnega poziva, 27. julij 2017

Podaljšanje javnega poziva, 1. september 2017

Datoteke: