Z znanjem do boljšega zdravja

Označevanje snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti (alergenov) v nepredpakiranih gotovih jedeh v obratih javne prehrane

03. 09. 2015
13.12.2014 se je začela uporabljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom, ki določa, da so podatki o alergenih, kadar so ti prisotni v končnem proizvodu, obvezni tudi za nepredpakirana živila, ponujena za prodajo končnemu potrošniku.

Potrošniki z alergijami ali preobčutljivostmi na določene snovi, potrebujejo točne in natančne informacije o prisotnosti takšnih snovi v živilih, saj je ob pomanjkljivi obveščenosti lahko ogroženo njihovo zdravje. Alergije in preobčutljivosti na sestavine hrane lahko tudi pomembno zmanjšajo možnost izbora živil. Naloga vseh členov v živilski verigi je, da omogočijo potrošnikom enostaven dostop do živil, ki ne predstavljajo tveganja za njihovo zdravje.

13.12.2014 se je začela uporabljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom, ki določa, da so podatki o alergenih, kadar so ti prisotni v končnem proizvodu, obvezni tudi za nepredpakirana živila, ponujena za prodajo končnemu potrošniku.

Seznam sestavin ali proizvodov, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti (alergeni), so navedeni v Prilogi II Uredbe 1169/2011.

Alergeni morajo biti določeni glede na njihovo vsebnost v posameznem živilu,  navedba alergenov vključuje besedo »vsebuje«, besedi pa sledi ime alergena iz Priloge II.

Podatki o alergenih morajo biti navedeni na označbi na živilu, neposredno ob živilu, na katerega se nanašajo, ali v zbirni obliki na mestih, kjer so nepredpakirana živila predstavljena (npr. katalog).

Zakonodaja sicer dopušča izbiro načina in mesta označevanja alergenov za živila, vendar zahteva, da morajo biti  podatki o alergenih v živilih, ki se prodajajo v obratih javne prehrane, navedeni najmanj na enem od mest, kjer je predstavljena ponudba jedi (npr. jedilni list, pano, plakat, ekran).

Navedba alergena mora biti na dobro vidnem mestu, nedvoumna, čitljiva, neizbrisna in ne sme biti prekrita z drugim besedilnim ali slikovnim materialom.

Seznam sestavin ali proizvodov, ki lahko povzročajo alergije ali preobčutljivosti:

 • žito, ki vsebuje gluten,
 • raki, ribe in mehkužci,
 • jajca,
 • arašidi,
 • mleko ali mlečni izdelki, ki vsebujejo laktozo,
 • soja,
 • oreščki,
 • listnata zelena,
 • gorčica, gorčično seme,
 • sezamovo seme,
 • žveplov dioksid in sulfiti,
 • volčji bob.
   

Nekaj primerov navajanja/označevanja  alergenov

Alergeni v živilih, ki se prodajajo v obratih javne prehrane, morajo biti na ustrezen način navedeni na enem od mest, kjer je predstavljena ponudba jedi, npr.:

 • na jedilnem listu (zraven sestavin je lahko dopisano, npr.: vsebuje gluten, arašide, …),
 • kot priloga k jedilnemu listu (tabela ali seznam, kjer so razvidni podatki o tem, katere jedi iz ponudbe  vsebujejo določene alergene),
 • v primeru samopostrežnih barov/menz (na listu/napisu ob/na posodi)…

Direktno na jedilni list:


JEDI
Špageti po bolonjsko (vsebuje: pšenica, jajca)
Goveji zrezek v naravni omaki
Francoska solata (vsebuje: jajca)
Svinjska pečenka
Mesna lazanja (vsebuje: pšenica, jajca, mleko)

 

Kot priloge k jedilnem listu (v tabeli so navedene samo jedi, ki vsebujejo alergene)

JEDPODATKI O ALERGENIH, KI JIH JED VSEBUJE
Špageti po bolonjskopšenica, jajca
Francoska solatajajca
Mesna lazanjapšenica, jajca, mleko

 

NAZIV JEDI / MENI ŠTEVILKAPODATKI O ALERGENIH, KI JIH MENI VSEBUJE
 žito, ki vsebuje glutenrakijajcaribearašidisojamleko / mlečni proizvodioreški
MENI 1pšenica x     
MENI 2   x  xorehi
MENI 3  x  x  

 

V primeru samopostrežnih barov/menz: alergene je možno navesti na listek z imenom jedi, ki je običajno postavljen tik ob servirni posodi.

 

Nekaj dodatnih pojasnil  k navajanju/označevanju nekaterih alergenov

Navajanje mleka in mlečnih izdelkov brez laktoze

Mleko in mlečni izdelki so uvrščeni na seznam snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti iz dveh različnih razlogov; tovrstnih živil se morajo namreč izogibati ljudje z alergijo na mlečne beljakovine ter tisti, ki so preobčutljivi na mlečni sladkor - laktozo. Zato morajo biti kot alergeni ustrezno označena vsa mleka in mlečni izdelki, vključno s tistimi, ki ne vsebujejo laktoze.
 

Navajanje žit, ki vsebujejo gluten

Gluten se nahaja v različnih žitih, zlasti pšenici (tudi piri), rži, ječmenu, ovsu ali njihovih križanih vrstah ter proizvodih iz njih. Ker so posamezna žita lahko tudi vir drugih alergenov, npr. za posamezna žita specifičnih beljakovin, je potrošnika potrebno obvestiti o vrsti vsebovanega žita, ki je izvor glutena (primer navedbe: »vsebuje pšenico« ali »vsebuje pšenico (gluten)«).


Navajanje oreškov in arašidov (kikirikijev)

Uredba v seznamu snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti, ločeno govori o arašidih (kikiriki) in proizvodih iz njih ter oreških, in sicer mandljih, lešnikih, orehih, indijskih oreščkih, ameriških orehih, brazilskih oreščkih, pistacijah in makadamiji. Potrebno je navesti konkretne vsebovane oreške (npr. »vsebuje mandlje«) in ne navedbe, da živilo vsebuje oreške.
 


Viri:

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), spletna povezava, 21/1-2015: http://www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12447/5759/d66f0f2430991c2aac93acee22d740af/

Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (v nadaljevanju Uredba 1169/2011), spletna povezava, 21/1-2015:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:SL:PDF

Uredba o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, Uradni list RS, št. 6/2014, z dne 24. 1. 2014, spletna povezava, 21/1-2015:

http://www.uradni-list.si/1/content?id=116104