Z znanjem do boljšega zdravja

Ostanki insekticida fipronila v kokošjih jajcih v nekaterih evropskih državah

10. 08. 2017
Pred dnevi smo prek evropskega sistema hitrega obveščanja izvedeli, da naj bi jajca in piščančje meso iz nizozemskih farm vsebovalo pesticid fipronil.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je 9. 8. 2017 obvestila Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) o distribuciji jajčnega proizvoda (predpakirana kuhana in olupljena jajca), ki bi lahko vseboval fipronil, v Slovenijo. Jajca so uporabljali pri pripravi solat in sendvičev. 

Na NIJZ smo pripravili indikativno oceno tveganja, ki bi ga uživanje teh proizvodov lahko predstavljalo za zdravje ljudi.

Ocenili smo, da bi pri zaužitju ene porcije solate z jajci (65 g jajc oz. eno jajce v porciji) ali sendviča z jajci (65 g jajc v porciji) otroci (1-2 leti) dnevno zaužili 87 % akutnega referenčnega odmerka fipronila, odrasli pa 14 %. Po naših ocenah bi odrasli lahko dnevno zaužili do skupno sedem porcij solate ali sendvičev, ki bi vsebovala s fipronilom onesnažena jajca in izpostavljenost fipronilu še ne bi presegla akutnega referenčnega odmerka. Akutni referenčni odmerek je količina snovi, ki jo človek lahko v enem obroku ali dnevu zaužije in pri kateri ne pričakujemo škodljivih učinkov na zdravje.

Pri oceni tveganja smo upoštevali, da je edini vir vnosa fipronila v telo z jajci. Pri izračunih smo uporabili najvišjo izmerjeno količino fipronila v jajcih, ki je bila določena v Belgiji -  1,2 mg/kg jajc. V ostalih vzorcih jajc, ki so jih analizirali na Nizozemskem in v Nemčiji, so bile izmerjene vrednosti fipronila precej nižje, največ 0,36 mg/kg jajc.

Ocenjena izpostavljenost fipronilu zaradi predvidenega uživanja solate ali sendvičev, ki bi vsebovala s fipronilom onesnažena jajca, torej ne presega akutnega referenčnega odmerka.
Poleg tega bi želeli poudariti, da preseganje tega odmerka tudi sicer še ne pomeni, da se bodo škodljivi učinki na zdravje ljudi dejansko pojavili, temveč gre za pokazatelja verjetnosti, da se škodljivi učinki lahko pojavijo.


Kaj je fipronil?

Fipronil je insekticid s širokim spektrom delovanja, ki se uporablja za zatiranje in uničevanje bolh, uši, moljev in drugih insektov. V EU je dovoljena uporaba fipronila v fitofarmacevtskih sredstvih, vendar v Sloveniji že od leta 2004 ni registrirano nobeno sredstvo s to aktivno snovjo.

Dovoljena je uporaba fipronila v biocidnih proizvodih za zatiranje mravelj, mrčesa in zajedavcev ter kot veterinarsko zdravilo za zatiranje bolh in zajedavcev na hišnih živalih, ne pa na živalih namenjenih za prehrano ljudi.

Toksikološke študije s fipronilom so pokazale, da je za poskusne živali akutno strupen po zaužitju, stiku s kožo in vdihavanju. Ne draži oči ali kože in ne povzroča alergije po stiku s kožo. Pri enkratni in ponavljajoči izpostavljenosti fipronil vpliva na živčevje podgan, miši, psov in kuncev, a učinki izginejo po prenehanju izpostavljenosti fipronilu. Vpliv na živčevje so opazili tudi pri mladičih podgan, ki so bile v času brejosti in med laktacijo izpostavljene fipronilu. V primeru dlje časa trajajoče izpostavljenosti fipronilu so pri poskusnih živalih ugotovili škodljive učinke še na jetrih in ščitnici. Na podlagi rezultatov toksikoloških študij sklepamo, da fipronil ne povzroča raka in ni mutagen. več informacij najdete na naslednji povezavi.

Kakšni so znaki akutne zastrupitve s fipronilom pri ljudeh?

V primeru akutnih zastrupitev (npr. nepravilna uporaba veterinarskih zdravil in biocidov) so se pri ljudeh pojavili glavobol, slabost, bruhanje, omotica, mravljinčenje v izpostavljenih predelih telesa, tesnoba s telesnim nemirom in krči. Znaki akutne zastrupitve so bili pri večini zastrupljencev blagi in prehodnega značaja.

Ali uživanje jajc, onesnaženih s fipronilom, lahko predstavlja tveganje za zdravje?

Nemški inštitut za vrednotenje tveganja (BfR) je ocenil akutno tveganje za pojav škodljivih učinkov na zdravje ljudi zaradi uživanja jajc, onesnaženih s fipronilom. Pri oceni so kot najslabši možni primer upoštevali najvišjo izmerjeno količino fipronila v jajcih in piščančjem mesu in podatke o zaužitih količinah teh živil. Tveganje so ocenili za populacijo otrok starih od dve do štiri leta in za odraslo populacijo.

Ocenili so, da pri odraslih občasno uživanje onesnaženih jajc in piščančjega mesa ne predstavlja tveganja za pojav škodljivih učinkov, medtem ko občasno uživanje onesnaženih jajc lahko predstavlja tveganje za zdravje otrok. To so ugotovili le za en vzorec jajc, v katerem je bila izmerjena najvišja koncentracija fipronila, medtem ko uživanje piščančjega mesa ne predstavlja tveganja za zdravje otrok. Podrobnejše informacje najdete na naslednji povezavi.

Kakšne so aktivnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)?

NIJZ spremlja in strokovno podpira aktivnosti za zaščito zdravja ljudi Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Kakšne so aktivnosti Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)?

UVHVVR nadzira in spremlja varnost živil v vseh segmentih verige z hrano (»od vil do vilic«) z namenom varovanja zdravja ljudi.

Kaj lahko storite sami?

Če bi bilo ugotovljeno, da obstaja možnost prenosa onesnaženih jajc v Slovenijo, bo Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin sprožila postopke, po katerih bodo potrošniki o tem nemudoma obveščeni.

 

Besedilo pripravil NIJZ v sodelovanju z UVHVVR.