Z znanjem do boljšega zdravja

Osnovna higienska stališča za higieno živil, namenjena delavcem v živilski dejavnosti

02. 07. 2015
Vsebine osnovnih higienskih stališč so kot enotna doktrinarna stališča za higieno živil pripravili Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ RS) in območni zavodi za zdravstveno varstvo (ZZV) na osnovi določil Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št.852/2004 z dne 29.4.2004 o higieni živil.

Vsebine osnovnih higienskih stališč so kot enotna doktrinarna stališča za higieno živil pripravili Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ RS) in območni zavodi za zdravstveno varstvo (ZZV) na osnovi določil Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št.852/2004 z dne 29.4.2004 o higieni živil.