Sistem zdravstvenega varstva

Objava zdravstvenih podatkov: OECD Health Statistics 2016

25. 08. 2016
Konec junija so bili uradno objavljeni novejši zdravstveni podatki v spletni bazi Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj - OECD Health Statistics 2016.

Pri pripravi podatkov za Slovenijo je sodelovalo več različnih organizacij (Nacionalni inštitut za javno zdravje, Statistični urad RS, Onkološki inštitut Ljubljana, Inštitut RS za socialno varstvo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za zdravje, Uprava RS za varstvo pred sevanji, Zdravniška zbornica Slovenije, Skupnost socialnih zavodov Slovenije in drugi).

Podatkovne baze predstavljajo osnovno orodje za izvedbo mednarodnih analiz in primerjave delovanja različnih zdravstvenih sistemov, saj so na enem mestu zbrani podatki o zdravju in zdravstvenih sistemih večine OECD držav.