Z znanjem do boljšega zdravja

Novi primeri ošpic v Sloveniji

14. 01. 2020

Primeri ošpic v novembru in decembru 2019 v Sloveniji

V novembru in decembru smo obravnavali dva, predvidoma nepovezana, izbruha ošpic (v kranjski in ljubljanski regiji). Zabeležili smo 30 zbolelih z ošpicami. V štirih primerih je šlo za otroke, vsi drugi so bili odrasli.

Prvi primer je bil vnesen iz tujine (1), od njega se je bolezen prenesla še na 6 oseb (sekundarni primeri), od enega sekundarnega primera še na 13 oseb (terciarni primeri), od terciarnih primerov pa predvidoma še na tri osebe (kvartarni primeri), v dveh primerih pa gre le za verjetno povezavo s tem izbruhom.

V drugem izbruhu, ki ga je obravnaval NIJZ, so zbolele tri osebe (indeksni primer in dva sekundarna primera) iz ljubljanske regije.

Poleg dveh izbruhov sta bila zabeležena še dva posamična primera ošpic za katera ni znan vir okužbe.

Primeri ošpic v letu 2019 v Sloveniji

Skupno je NIJZ v letu 2019 zabeležil 48 primerov ošpic pri naših prebivalcih in dva pri tujcih. Med prijavljenimi primeri je sedem otrok, pet jih je mlajših od 5 let in dva med 5 in 15 let starosti, pet bolnikov je iz starostne skupine 15-24 let, ostali so odrasli stari med 25 in 54 let. Deloma je šlo za vnesene primere ter nekaj sekundarnih (10) in terciarnih primerov (15), pa tudi trije kvartarni primeri. Med zbolelimi jih je bilo 13 cepljenih z dvema odmerkoma,  dva z enim odmerkom, 9 je bilo necepljenih, za ostale zbolele pa ni podatkov o cepljenju. Od zbolelih otrok nobeden ni bil cepljen proti ošpicam.

Običajno je pri osebah, ki kljub cepljenju zbolijo, potek bolezni lažji in verjetnost za zaplete manjša. V populaciji s tako visoko precepljenostjo kot je pri nas, je pričakovano, da se med zbolelimi pojavljajo tudi osebe, ki so bile cepljene. Ošpice so namreč zelo nalezljive, zato zbolijo praktično vsi, ki so izpostavljeni ošpicam in nimajo zaščite, zboli pa lahko tudi majhen delež cepljenih, saj cepivo ni 100% učinkovito. Ker pa je cepljenih v populaciji bistveno več (okrog 95 %) kot necepljenih (okrog 5 %), se pogosto zgodi, da je med zbolelimi več cepljenih kot necepljenih, kar pa ne pomeni, da je cepivo slabo učinkovito. Delež zbolelih med cepljenimi je namreč zelo majhen. Majhno število zbolelih v takem izbruhu kaže, da je cepivo izjemno uspešno. Če bi bilo cepivo slabo učinkovito, bi v takem izbruhu zbolelo bistveno več ljudi, saj je bilo v stiku z bolniki več sto, morda celo nekaj tisoč oseb.

Ošpice v letu 2020

Tudi v začetku letošnjega leta smo na NIJZ že zabeležili pet primerov ošpic pri odraslih osebah, vsi so predvidoma povezani z izbruhom v kranjski regiji, ki se je začel v novembru 2019.


10.1.2020

Primeri ošpic v novembru in decembru 2019 v Sloveniji

V novembru in decembru smo obravnavali dva, predvidoma nepovezana, izbruha ošpic (v kranjski in ljubljanski regiji). Zabeležili smo 30 zbolelih z ošpicami. V štirih primerih je šlo za otroke, vsi drugi so bili odrasli.

Prvi primer je bil vnesen iz tujine (1), od njega se je bolezen prenesla še na 6 oseb (sekundarni primeri), od enega sekundarnega primera še na 13 oseb (terciarni primeri), od terciarnih primerov pa predvidoma še na tri osebe (kvartarni primeri), v dveh primerih pa gre le za verjetno povezavo s tem izbruhom.

V drugem izbruhu, ki ga je obravnaval NIJZ, so zbolele tri osebe (indeksni primer in dva sekundarna primera) iz ljubljanske regije.

Poleg dveh izbruhov sta bila zabeležena še dva posamična primera ošpic za katera ni znan vir okužbe.

Primeri ošpic v letu 2019 v Sloveniji

Skupno je NIJZ v letu 2019 zabeležil 48 primerov ošpic pri naših prebivalcih in dva pri tujcih. Med prijavljenimi primeri je sedem otrok, pet jih je mlajših od 5 let in dva med 5 in 15 let starosti, pet bolnikov je iz starostne skupine 15-24 let, ostali so odrasli stari med 25 in 54 let. Deloma je šlo za vnesene primere ter nekaj sekundarnih (10) in terciarnih primerov (15), pa tudi trije kvartarni primeri. Med zbolelimi jih je bilo 13 cepljenih z dvema odmerkoma,  dva z enim odmerkom, 9 je bilo necepljenih, za ostale zbolele pa ni podatkov o cepljenju. Od zbolelih otrok nobeden ni bil cepljen proti ošpicam.

Običajno je pri osebah, ki kljub cepljenju zbolijo, potek bolezni lažji in verjetnost za zaplete manjša. V populaciji s tako visoko precepljenostjo kot je pri nas, je pričakovano, da se med zbolelimi pojavljajo tudi osebe, ki so bile cepljene. Ošpice so namreč zelo nalezljive, zato zbolijo praktično vsi, ki so izpostavljeni ošpicam in nimajo zaščite, zboli pa lahko tudi majhen delež cepljenih, saj cepivo ni 100% učinkovito. Ker pa je cepljenih v populaciji bistveno več (okrog 95 %) kot necepljenih (okrog 5 %), se pogosto zgodi, da je med zbolelimi več cepljenih kot necepljenih, kar pa ne pomeni, da je cepivo slabo učinkovito. Delež zbolelih med cepljenimi je namreč zelo majhen. Majhno število zbolelih v takem izbruhu kaže, da je cepivo izjemno uspešno. Če bi bilo cepivo slabo učinkovito, bi v takem izbruhu zbolelo bistveno več ljudi, saj je bilo v stiku z bolniki več sto, morda celo nekaj tisoč oseb.

Ošpice v letu 2020

Tudi v začetku letošnjega leta smo na NIJZ že zabeležili štiri primere ošpic pri odraslih osebah, vsi so predvidoma povezani z izbruhom v kranjski regiji, ki se je začel v novembru 2019.


8.1.2020

Primeri ošpic v novembru in decembru 2019 v Sloveniji

V novembru in decembru smo obravnavali dva, predvidoma nepovezana, izbruha ošpic (v kranjski in ljubljanski regiji). Zabeležili smo 30 zbolelih z ošpicami. V štirih primerih je šlo za otroke, vsi drugi so bili odrasli.

Prvi primer je bil vnesen iz tujine (1), od njega se je bolezen prenesla še na 6 oseb (sekundarni primeri), od enega sekundarnega primera še na 13 oseb (terciarni primeri), od terciarnih primerov pa predvidoma še na tri osebe (kvartarni primeri), v dveh primerih pa gre le za verjetno povezavo s tem izbruhom.

V drugem izbruhu, ki ga je obravnaval NIJZ, so zbolele tri osebe (indeksni primer in dva sekundarna primera) iz ljubljanske regije.

Poleg dveh izbruhov sta bila zabeležena še dva posamična primera ošpic za katera ni znan vir okužbe.

Primeri ošpic v letu 2019 v Sloveniji

Skupno je NIJZ v letu 2019 zabeležil 48 primerov ošpic pri naših prebivalcih in dva pri tujcih. Med prijavljenimi primeri je sedem otrok, pet jih je mlajših od 5 let in dva med 5 in 15 let starosti, pet bolnikov je iz starostne skupine 15-24 let, ostali so odrasli stari med 25 in 54 let. Deloma je šlo za vnesene primere ter nekaj sekundarnih (10) in terciarnih primerov (15), pa tudi trije kvartarni primeri. Med zbolelimi jih je bilo 13 cepljenih z dvema odmerkoma,  dva z enim odmerkom, 9 je bilo necepljenih, za ostale zbolele pa ni podatkov o cepljenju. Od zbolelih otrok nobeden ni bil cepljen proti ošpicam. Običajno je pri osebah, ki kljub cepljenju zbolijo, potek bolezni lažji in verjetnost za zaplete manjša.

Ošpice v letu 2020

Tudi v začetku letošnjega leta smo na NIJZ že zabeležili tri primere ošpic pri odraslih osebah, vsi so predvidoma povezani z izbruhom v kranjski regiji, ki se je začel v novembru 2019.


7.1.2020

Primeri ošpic v novembru in decembru 2019 v Sloveniji

V novembru in decembru smo obravnavali dva, predvidoma nepovezana, izbruha ošpic (v kranjski in ljubljanski regiji). Zabeležili smo 30 zbolelih z ošpicami. V štirih primerih je šlo za otroke, vsi drugi so bili odrasli.

Prvi primer je bil vnesen iz tujine (1), od njega se je bolezen prenesla še na 6 oseb (sekundarni primeri), od enega sekundarnega primera še na 13 oseb (terciarni primeri), od terciarnih primerov pa predvidoma še na tri osebe (kvartarni primeri), v dveh primerih pa gre le za verjetno povezavo s tem izbruhom.

V drugem izbruhu, ki ga je obravnaval NIJZ, so zbolele tri osebe (indeksni primer in dva sekundarna primera) iz ljubljanske regije.

Poleg dveh izbruhov sta bila zabeležena še dva posamična primera ošpic za katera ni znan vir okužbe.

Primeri ošpic v letu 2019 v Sloveniji

Skupno je NIJZ v letu 2019 zabeležil 48 primerov ošpic pri naših prebivalcih in dva pri tujcih. Med prijavljenimi primeri je sedem otrok, pet jih je mlajših od 5 let in dva med 5 in 15 let starosti, pet bolnikov je iz starostne skupine 15-24 let, ostali so odrasli stari med 25 in 54 let. Deloma je šlo za vnesene primere ter nekaj sekundarnih (10) in terciarnih primerov (15), pa tudi trije kvartarni primeri. Med zbolelimi jih je bilo 13 cepljenih z dvema odmerkoma,  dva z enim odmerkom, 9 je bilo necepljenih, za ostale zbolele pa ni podatkov o cepljenju. Od zbolelih otrok nobeden ni bil cepljen proti ošpicam. Običajno je pri osebah, ki kljub cepljenju zbolijo, potek bolezni lažji in verjetnost za zaplete manjša.

Ošpice v letu 2020

Tudi v začetku letošnjega leta smo na NIJZ že zabeležili dva primera ošpic pri odraslih osebah, oba primera sta predvidoma povezana z izbruhom v kranjski regiji, ki se je začel v novembru 2019.


30.12.2019

Primeri ošpic v novembru in decembru 2019 v Sloveniji

V novembru in decembru smo obravnavali dva, predvidoma nepovezana, izbruha ošpic. Zabeležili smo 26 zbolelih z ošpicami. V štirih primerih je šlo za otroke, vsi drugi so bili odrasli.

Prvi primer je bil vnesen iz tujine (1), od njega se je bolezen prenesla še na 6 oseb (sekundarni primeri), od enega sekundarnega primera še na 13 oseb (terciarni primeri), od enega terciarnega predvidoma še na eno osebo (kvartarni primer), v enem primeru pa gre le za verjetno povezavo s tem izbruhom.

V drugem izbruhu, ki ga je obravnaval NIJZ, so zbolele tri osebe (indeksni primer in dva sekundarna primera).

Poleg dveh izbruhov je bil zabeležen še en posamičen primer ošpic za katerega ni znan vir okužbe.

Primeri ošpic v letu 2019 v Sloveniji

Skupno je NIJZ v letošnjem letu zabeležil 44 primerov ošpic pri naših prebivalcih in dva pri tujcih. Med prijavljenimi primeri je sedem otrok, pet jih je mlajših od 5 let in dva med 5 in 15 let starosti, štirje bolniki so iz starostne skupine 15-24 let, ostali so odrasli stari med 25 in 54 let. Deloma je šlo za vnesene primere ter nekaj sekundarnih (10) in terciarnih primerov (15), pa tudi en kvartarni primer. Med zbolelimi jih je bilo 9 cepljenih z dvema odmerkoma, dva z enim odmerkom, 9 je bilo necepljenih, za ostale zbolele pa ni podatkov o cepljenju. Od zbolelih otrok nobeden ni bil cepljen proti ošpicam. Običajno je pri osebah, ki kljub cepljenju zbolijo, potek bolezni lažji in verjetnost za zaplete manjša.


23.12.2019

Do danes je v Sloveniji potrjenih 43 primerov ošpic pri naših prebivalcih in dva pri tujcih. V novembru in decembru smo obravnavali dva, predvidoma nepovezana, izbruha ošpic.

Primeri ošpic v novembru in decembru 2019 v Sloveniji

V novembru in decembru smo zabeležili 25 zbolelih z ošpicami. V štirih primerih je šlo za otroke, vsi drugi so bili odrasli.

Prvi primer je bil vnesen iz tujine (1), od njega se je bolezen prenesla še na 6 oseb (sekundarni primeri), od enega sekundarnega primera pa še na 12 oseb (terciarni primeri), od enega terciarnega še na eno osebo (kvartarni primer), v enem primeru pa gre le za verjetno povezavo s tem izbruhom.

V drugem izbruhu, ki ga je obravnaval NIJZ, so zbolele tri osebe (indeksni primer in dva sekundarna primera).

Poleg dveh izbruhov je bil zabeležen še en posamičen primer ošpic za katerega ni znan vir okužbe.


19.12.2019

Do danes je v Sloveniji potrjenih 40 primerov ošpic pri naših prebivalcih in dva pri tujcih. V novembru in decembru smo obravnavali dva, predvidoma nepovezana, izbruha ošpic.

Primeri ošpic v novembru in decembru 2019 v Sloveniji

V novembru in decembru smo zabeležili 22 zbolelih z ošpicami. V štirih primerih je šlo za otroke, vsi drugi so bili odrasli.

Prvi primer je bil vnesen iz tujine (1), od njega se je bolezen prenesla še na 6 oseb (sekundarni primeri), od enega sekundarnega primera pa še na 10 oseb (terciarni primeri), v enem primeru pa gre le za verjetno povezavo s tem izbruhom.

V drugem izbruhu, ki ga je obravnaval NIJZ, so zbolele tri osebe (indeksni primer in dva sekundarna primera).

Poleg dveh izbruhov je bil zabeležen še en posamičen primer ošpic za katerega ni znan vir okužbe.


18.12.2019

Do danes je v Sloveniji potrjenih 39 primerov ošpic pri naših prebivalcih in dva pri tujcih. V novembru in decembru smo obravnavali dva, predvidoma nepovezana, izbruha ošpic.

Primeri ošpic v novembru in decembru 2019 v Sloveniji

V novembru in decembru smo zabeležili 21 zbolelih z ošpicami. V treh primerih je šlo za otroke, vsi drugi so bili odrasli.

Prvi primer je bil vnesen iz tujine (1), od njega se je bolezen prenesla še na 6 oseb (sekundarni primeri), od enega sekundarnega primera pa še na 9 oseb (terciarni primeri), v enem primeru pa gre le za verjetno povezavo s tem izbruhom.

V drugem izbruhu, ki ga je obravnaval NIJZ, so zbolele tri osebe (indeksni primer in dva sekundarna primera).

Poleg dveh izbruhov je bil zabeležen še en posamičen primer ošpic za katerega ni znan vir okužbe.


17.12.2019

Do danes je v Sloveniji potrjenih 38 primerov ošpic pri naših prebivalcih in dva pri tujcih. V novembru in decembru smo obravnavali dva, predvidoma nepovezana, izbruha ošpic.

Primeri ošpic v novembru in decembru 2019 v Sloveniji

V novembru in decembru smo zabeležili 20 zbolelih z ošpicami. V treh primerih je šlo za otroke, vsi drugi so bili odrasli.

Prvi primer je bil vnesen iz tujine, od njega se je bolezen prenesla še na 6 oseb (sekundarni primeri), od enega sekundarnega primera pa še na 9 oseb (terciarni primeri).

V drugem izbruhu, ki ga je obravnaval NIJZ, so zbolele tri osebe (indeksni primer in dva sekundarna primera).

Poleg dveh izbruhov je bil zabeležen še en posamičen primer ošpic za katerega ni znan vir okužbe.


16.12.2019

Do danes je v Sloveniji potrjenih 30 primerov ošpic pri naših prebivalcih in dva pri tujcih. V novembru in decembru smo obravnavali dva, predvidoma nepovezana, izbruha ošpic.

Primeri ošpic v novembru in decembru 2019 v Sloveniji

V novembru in decembru smo zabeležili 12 zbolelih z ošpicami. V treh primerih je šlo za otroke, vsi drugi so bili odrasli.

Prvi primer je bil vnesen iz tujine, od njega se je bolezen prenesla še na 6 oseb (sekundarni primeri), od enega sekundarnega primera pa še na eno osebo (terciarni primer). Dve od teh oseb sta bili cepljeni, za ostale pa ni podatka o cepljenju.

V drugem izbruhu, ki ga je obravnaval NIJZ, so zbolele tri osebe (indeksni primer in dva sekundarna primera).

Poleg dveh izbruhov je bil zabeležen še en posamičen primer ošpic za katerega ni znan vir okužbe.


11.12.2019

Do danes je v Sloveniji potrjenih 27 primerov ošpic pri naših prebivalcih in dva pri tujcih. V okviru izbruha, ki ga obravnavamo v novembru in decembru, so bile ošpice poleg indeksnega primera potrjene še pri 6 sekundarno zbolelih.

V izbruhu ošpic obravnavanem v novembru in decembru,je do sedaj zbolelo 7 odraslih oseb. Prvi primer je bil vnesen iz tujine, od njega se je bolezen prenesla še na 6 oseb, ena od teh je bila cepljena, za ostale ni podatka o cepljenju. Poleg omenjenega izbruha je NIJZ konec novembra in v začetku decembra zabeležil še po en primer laboratorijsko potrjenih ošpic, ki pa predvidoma nista epidemiološko povezana s primeri iz obravnavanega izbruha, niti med seboj. Torej je bilo v novembru in decembru skupno 9 zbolelih z ošpicami, v enem primeru je šlo za otroka, vsi drugi so bili odrasli.
Skupno je NIJZ v letošnjem letu zabeležil 27 primerov ošpic pri naših prebivalcih in dva pri tujcih. Med prijavljenimi primeri so štrije otroci, dva mlajša od 5 let in dva med 5 in 15 let starosti, štirje bolniki so iz starostne skupine 15-24 let, ostali so odrasli stari med 25 in 54 let. Večinoma je šlo za vnesene primere ter nekaj sekundarnih (8) in terciarnih primerov (2). Med zbolelimi so bili štirje cepljeni z dvema odmerkoma,  eden z enim odmerkom, 6 je bilo necepljenih, za ostale zbolele pa ni podatkov o cepljenju. Od zbolelih otrok nobeden ni bil cepljen proti ošpicam. Običajno je pri osebah, ki kljub cepljenju zbolijo, potek bolezni lažji in verjetnost za zaplete manjša.

Več informacij o spremljanju okužb z virusom ošpice je dosegljivih na naslednji povezavi.

Ošpice so akutna, zelo nalezljiva virusna bolezen, za katero so značilni vročina, kašelj, nahod, vnetje veznic in značilen izpuščaj. Ta se pojavi od tretjega do sedmega dneva bolezni najprej na obrazu, nato se razširi po telesu, traja 4–7 dni. Zapleti bolezni se lahko kažejo kot vnetje srednjega ušesa, pljučnica, driska in vnetje možganskega tkiva. Smrtni izid bolezni je relativno redek. Inkubacijska doba pri ošpicah znaša okoli 10 dni. Bolniki postanejo kužni štiri dni pred pojavom izpuščaja in ostanejo kužni do štiri dni po pojavu izpuščaja. Ošpice se prenašajo kapljično, po zraku, z neposrednim stikom z izločki dihal okužene osebe, redkeje z osrednim prenosom preko sveže onesnaženih predmetov. Ošpice so ena najbolj kužnih nalezljivih bolezni.

Osebe, pri katerih se pojavijo bolezenski znaki, podobni ošpicam, morajo ostati doma in se po telefonu posvetovati s svojim zdravnikom o nadaljnjih ukrepih. Več napotkov najdete na naslednji povezavi.

Več o ošpicah in zaščiti pred boleznijo najdete na naslednji povezavi.


POGOSTA VPRAŠANJA