Z znanjem do boljšega zdravja

NIJZ prevzema zbiranje podatkov o številu testiranih oseb s PCR na SARS-CoV-2

04. 12. 2020
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) po navodilu Ministrstva za zdravje (MZ) od 5. 12. 2020 dalje prevzema zbiranje agregiranih podatkov o številu testiranih oseb na SARS-CoV-2.

V skladu z dogovorom med deležniki Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani od 5. 12. 2020 dalje ne koordinira zbiranja podatkov o številu testiranih oseb s PCR na SARS-CoV-2 na nacionalni ravni. Koordinacijo zbiranja podatkov bo s tem datumom prevzel NIJZ.

Zbiranje podatkov bo še naprej potekalo na ustaljen način. Laboratoriji, ki opravljajo PCR preiskave, dnevno do 8. ure zjutraj NIJZ sporočijo agregirano število testiranih oseb s PCR na SARS-CoV-2, NIJZ pa poskrbi za nadaljnje obveščanje deležnikov po navodilu MZ.

Zbrane podatke do vključno preteklega dne NIJZ objavi vsak dan po 13. uri na spletni strani: https://www.nijz.si/sl/dnevno-spremljanje-okuzb-s-sars-cov-2-covid-19.