Z znanjem do boljšega zdravja

Natečaj Dijaška prehrana z rezultati

31. 03. 2010
Na NIJZ smo skupaj z Multimedijskim centrom RTV SLO in s podporo Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za zdravje ter Dijaške organizacije Slovenije pripravili natečaj z nagradnimi nalogami, ki so namenjene vsem srednješolcem v Sloveniji.

Natečaj je odgovor na aprila letos sprejet Zakon o subvencioniranju dijaške prehrane (Ur.l. RS št. 45/08), na podlagi katerega so s šolskim letom 2008/09 vsi dijaki upravičeni do brezplačnega toplega obroka. Na Inštitutu pozdravljamo ukrep, ki omogoča dijakom dostop do bolj zdrave in kakovostne hrane, dolgoročno pa lahko tudi izboljša njihove prehranjevalne navade. Ob tem se zavedamo, da je uvajanje toplega obroka v obstoječe stanje srednjih šol izziv za stroko in za ravnatelje ter učitelje in tudi za same dijake, pa tudi pripravljavce obrokov. Naš namen je zato povečati zanimanje za zdravo prehrano med dijaki, jim omogočiti, da sami predlagajo njim ljubše zdrave obroke in da sooblikujejo okolje (prostor), kjer obedujejo. Posredno pa jih želimo spodbuditi tudi k čim večji udeležbi pri brezplačnem šolskem obroku. Navodila za sodelovanje na natečaju so na voljo tudi na spletnih straneh Multimedijskega centra RTV Slovenija www.rtvslo.si/dijaskaprehrana, kjer je tudi omogočeno glasovanje.

1) Komu so naloge natečaja namenjene?

Nagradne naloge natečaja so namenjene vsem srednješolcem v Sloveniji. Učenci jih izvedejo posamezno ali v skupinah v sodelovanju z učiteljem. Z nagradnimi nalogami želimo med mladimi povečati zanimanje za šolsko prehrano in zdravo prehrano nasploh ter jih sočasno spodbuditi k čim večji udeležbi pri brezplačnem šolskem obroku. Prav tako želimo dijakom vzbuditi zanimanje, da lahko tudi sami vplivajo na ponudbo obrokov, ki bo med njimi bolj priljubljena in da lahko oblikujejo ideje za okolje, kjer bodo obedovali.

2) Navodila za izvedbo nalog natečaja

Zaželeno je, da šole oblikujejo več skupin dijakov za sodelovanje v posameznih nagradnih nalogah. Šola lahko sodeluje v vseh nagradnih nalogah natečaja ali le v posameznih, obvezno je le, da so v vse naloge vključeni dijaki. Način, kako bodo naloge izpeljane, je prepuščen posameznim skupinam, lahko pa se v tem okviru izdelajo tudi npr. raziskovalne naloge. Tehnične zahteve za poročilo in pošiljanje izdelkov so opredeljene v poglavju 8. in 9. Predvidene so naslednje naloge:

1. "Moj najljubši obrok" - ima namen spodbuditi dijake, da skupaj z učitelji v okviru priporočil zdrave prehrane sestavijo in predlagajo jedi (tople in/ali hladne), ki so v skladu z njihovimi željami ter predložijo recepte za pripravo. Skupina dijakov na glasovanje prijavi poročilo o tem, kako so nalogo izpeljali in predlagane recepte jedi. Na osnovi glasovanja se uredi lestvica najbolj priljubljenih jedi. Katera merila glede priporočil zdrave prehrane morajo obroki izpolnjevati, je podano v prilogi.

2. "Moj jedilni kotiček" - ima namen motivirati dijake, da v sodelovanju z učitelji iščejo ideje za opremljanje prostorov (jedilnih kotičkov), v katerih bi se dobro počutili. Jedilni kotiček lahko le skicirajo ali pa ga dejansko uredijo. Skupine dijakov na glasovanje prijavijo poročilo o tem, kako so nalogo izpeljali, zraven prijavijo-naložijo izdelane skice jedilnih kotičkov. Namesto skice jedilnega kotička so možni izdelki še: fotografije dejansko urejenega jedilnega kotička ali video posnetek s prikazom urejanja le tega. Na osnovi glasovanja se uredi lestvica najboljših idej za ureditev jedilnega kotička.

3. "Naj slogan in podoba" - ima namen dijake spodbuditi, da razmišljajo o pomenu prehrane, iščejo slogane in oblikujejo podobe, ki bi bile primerne npr. za tisk na majice. Tako slogan kot podoba oz. skica se morata nanašati na tematiko šolske prehrane. Posamezni dijaki ali skupine prijavijo poročilo o tem, kako razmišljajo o pomenu prehrane in kako so prišli do idej ter priložijo predloge slogana in podobe. Na osnovi glasovanja se uredi lestvica najboljših sloganov in podob.

3) Glasovanje

H glasovanju za predlagane ideje so vabljeni vsi srednješolci v Sloveniji. Za vsak izdelek se lahko glasuje takoj, ko je prijavljen na spletni strani Multimedijskega centra RTV SLO, glasovanje bo potekalo do 15. maja 2009. Vsak registrirani uporabnik lahko glasuje za posamezni prijavljeni izdelek le enkrat. Glasuje se za posamezen predlog oziroma idejo, vključno s skico, fotografijo ali video posnetkom. Na omenjeni spletni strani bodo objavljeni tudi rezultati glasovanja, nagradni izbor in nagrajenci, objavljene pa bodo tudi reportaže z novinarske konference.

4) Strokovna pomoč

Glede na izkazan interes bodo strokovnjaki vašega regionalnega zavoda za zdravstveno varstvo (kontaktne osebe) pomagali z nasveti, literaturo, za dodatne informacije pa smo na voljo tudi na Inštitutu za varovanje zdravja RS.

Lahko pa se vse zainteresirane srednje šole pozanimajo na regionalnem zavodu za zdravstveno varstvo o možnostih izvedbe seminarja-delavnice za učitelje po modelu razvitega programa Razvoj pristopov za spodbujanje zdrave prehrane in gibanja v srednjih šolah ali pa se obrnejo na Biotehniški izobraževalni center BIC Ljubljana, Ižanska 10, Ljubljana, (tel. 01/28 07 603, 28 07 606, www.bic-lj.si, info@bic.si), ki v okviru programa permanentnega izobraževanja s področja varovanja zdravja izvaja seminarje-delavnice za dijake in učitelje na temo zdrave prehrane, ki temeljijo tudi na medvrstniškem prenosu znanja.

5) Prijava in oddaja izdelkov

Vsak dijak ali skupina dijakov, ki želi sodelovati, lahko svoje izdelke (tekst, slika, video) naloži na spletni portal. Najprej se mora udeleženec na portal registrirati (www.rtvslo.si/profil/registracija), če je že registriran uporabnik portala, pa se mora samo prijaviti.

Pred registracijo je potrebno oddati prijavnico na Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, s čimer se tudi formalno potrdi sodelovanje. Nato dijaki vse izdelke skupaj s poročilom naložijo na spletni portal Multimedijskega centra RTV Slovenija in se s tem prijavijo na glasovanje kadarkoli od začetka natečaja, t.j. od 21. 10. 2008 do najkasneje 31. 3. 2009. Fotografije in skice naložijo v rubriko »slike« (www.rtvslo.si/slike), videoposnetke in avdioposnetke v rubriko »avdio-video« (www.rtvslo.si/mojvideo), tekste pa v rubriko »blog« (www.rtvslo.si/blog). Pri vseh prijavah obvezno nastavijo kategorijo »dijaška prehrana«.

6) Ocenjevanje

Do 15. maja 2009 bo strokovna komisija pregledala izdelke in poročila, jih ocenila ter rezultate posredovala kandidatom.

Kriteriji za ocenjevanje posameznih nalog natečaja bodo:

- kreativnost pri iskanju idej,
- atraktivnost predstavljenih idej,
- skladnost z napotki za izdelavo naloge.

Skupna ocena bo sestavljena iz:

- ocene strokovne komisije (50%),
- uvrstitve glede glasovanja dijakov (50%).

7) Nagrade in zaključna podelitev

Avtorji najboljših nalog natečaja bodo nagrajeni z atraktivnimi nagradami. V zadnjem tednu maja 2009 bo zaključna prireditev s predstavitvijo najboljših nalog ter s podelitvijo nagrad in priznanj na Inštitutu za varovanje zdravja RS v Ljubljani. Dogodek bo medijsko podprt.

8) Vsebinska navodila

Poročilo (v primeru naloge pod tč. 1, 2 in 3):
Poročilo naj obsega največ eno in pol A4 stran besedila (največ 3.500 znakov brez presledkov).

Struktura poročila:
- ime in naslov šole,
- uvod (predstavi se šola, dijaki in učitelj(i)),
- opis izvedbe (predstavi se potek dela na nalogi),
- metode dela (predstavijo se metode dela, ki so bile uporabljene za izvedbo naloge),
- izdelek (opiše se izdelek),
- literatura (navede se morebitna uporabljena literatura),

Jed oz. recept (v primeru naloge pod tč. 1):
- ime jedi (lahko že obstoječe ali pa jed na novo poimenuj),
- sestavine s količinami (uporabi splošno veljavne mere ali domače mere),
- postopek priprave (kako jed ustvariš »od priprave do postrežbe«),
- za koliko oseb je jed predvidena,
- namig, zakaj bi bila predlagana jed »zdrava jed«,

Receptu se lahko priloži tudi slika jedi (glej poglavje 9).

9) Tehnična navodila

Tekst:
Teksti naj ne vsebujejo razpredelnic oziroma tabel.

Skice, fotografije, videoposnetki...
Vse skice (poskenirane) in fotografije morajo biti v formatu jpg, posamezna datoteka ne sme presegati 2 MB. Dolžina posameznega videoposnetka je lahko največ 10 minut, velikost ne sme presegati 100 MB, format videa pa je lahko eden izmed naslednjih: AVI, QuickTime (mov, qt), MPEG, WMV ali Flash (flv).

10) Pomembni datumi:

• Začetek natečaja: 21.10.2008.
• Zadnji rok za prijavo na natečaj: do 31.3.2009.
• Podaja strokovnih ocen komisije: do 15.5.2009.
• Čas glasovanja: od prijave na spletu do 15.5.2009.
• Zaključna podelitev: do 31.5.2009.

PODELILI NAGRADE NAJBOLJŠIM IZDELKOM DIJAKOV

"Vaši izdelki so zelo dragoceni, saj so kreativni in izvirni, nam pa bodo v pomoč pri načrtovanju prihodnjih aktivnosti. Omogočili ste nam vpogled v to, kakšen je vaš odnos do hrane, kakšne obroke si želite, kako naj bo urejen jedilni prostor, da boste hrano zaužili z veseljem,« je na današnji podelitvi nagrad ob zaključku nagradnega natečaja Dijaška prehrana povedala predstojnica Centra za promocijo zdravja pri Inštitutu za varovanje zdravja RS Mojca Gabrijelčič Blenkuš.

Na nagradni natečaj, ki ga je Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) pripravil v sodelovanju z Multimedijskim centrom RTV Slovenija in podporo Ministrstva za zdravje, Ministrstva za šolstvo in šport ter Dijaške organizacije Slovenija, se je prijavilo 27 srednjih šol. Dijaki so se za nagrade potegovali s sestavo recepta za topel ali hladen obrok, s fotografijo ali videoposnetkom jedilnega kotička, ki so ga uredili po lastnih zamislih, ali pa s sloganom, ki se navezuje na zdravo prehrano. Skupna ocena izdelka je bila sestavljena iz ocene strokovne komisije in števila glasov, prejetih na spletnem portalu MMC. Kot je pojasnila Mojca Gabrijelčič Blenkuš, so vsi nagrajenci zmagovalci, saj komisija nagrajenih izdelkov ni razvrščala po posameznih mestih.

V kategoriji Naj slogan in podoba so nagrajeni izdelki dijakov Srednje strojne šole Maribor, Gimnazije Ormož in Gimnazije Ravne na Koroškem. V kategoriji Moj najljubši obrok so si nagrade prislužili dijaki Poklicne in tehniške šole za storitvene dejavnosti Velenje, Srednje šola za gostinstvo in turizem Maribor ter Srednje gostinske turistične šole Izola. V kategoriji Moj jedilni kotiček pa so nagrade prejele kar štiri šole: Gimnazija Ledina, Srednja šola Zagorje ob Savi, Srednja šole za oblikovanje Maribor in Gimnazije Litija. Seznam vseh sodelujočih šol je dostopen na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja (www.ivz.si).

Po besedah državnega sekretarja Ministrstva za zdravje dr. Ivana Eržena ima današnji dogodek tudi simbolni pomen, saj javnosti sporoča, da je hrana eden ključnih varovalnih ali pa slabšalnih dejavnikov zdravja. »Mlade je treba spodbujati, da uživajo zdravo, uravnoteženo in kakovostno prehrano. A le spodbuda ni dovolj, treba je zagotoviti tudi pogoje za to. V nekaterih okoljih je dijaška prehrana v zadnjem letu zaživela na ustrezen način, povsod pa ne. Zdaj je primeren trenutek, da preverimo, kaj deluje in kaj ne, ter vzpostavimo dober sistem dijaške prehrane, ki bo zagotovil tako kakovostno hrano kot njeno smotrno porabo,« je še poudaril dr. Eržen.

Kot je povedal generalni direktor Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih mag. Vinko Logaj, je Ministrstvo za šolstvo še naprej usmerjeno v ohranitev dijaške prehrane, saj želijo na ta način prispevati k izboljšanju prehranskih navad mladostnikov, le sistem je treba urediti tako, da bo tudi socialno pravičen.

Sicer pa so se vsi navzoči strinjali, da bodo izdelki in ideje, ki so jih v natečaju prispevali dijaki in dijakinje in so na ogled na spletnem portalu Multimedijskega centra nacionalne televizije (www.rtvslo.si/dijaskaprehrana), lahko v veliko pomoč tudi tistim šolam, na katerih dijaška prehrana še ni ustrezno zaživela.

Nagrade, ki so jih prejeli dijaki in dijakinje, so darovala podjetja: Turizem Kras, Nakupovanje.net, Pac sports - Hostel Pod Voglom, Vale Novak, Kolosej, Fivia, Atlantis, Čebelarska zveza Slovenije, Multimedijski portal RTV Slovenije, Mobitel in Študentska založba.