Hrup

Mednarodni dan ozaveščanja o hrupu 2017

25. 04. 2017
Mednarodni dan ozaveščanja o hrupu v Sloveniji obeležujemo 26. aprila 2017 z akcijami naslovljenimi "Zvoki iz mojega okolja". S tem pozivamo vse prebivalce, da prisluhnejo zvokom okoli sebe in razmislijo, kateri zvoki nanje vplivajo pozitivno in katerih zvokov si v okolju ne želijo poslušati.

                                      Ne prilagajajmo se hrupu!

                         Ne ograjujmo in ne zapirajmo se pred njim!

           Skupaj se trudimo, da hrup v okolju prepoznamo in ga zmanjšamo!

Na zvoke se lahko navadimo, jih ne slišimo več, prepričano smo, da niso moteči, kljub temu pa lahko negativno vplivajo na naše počutje in zdravje.
 

Mlade smo v sklopu natečaja »Zvoki iz  mojega okolja« spodbudili, da pozorno prisluhnejo zvokom iz okolja ter ustvarijo likovne in zvočne izdelke, povezane s prijetnimi in manj prijetnimi zvočnimi izkušnjami. Za sodelovanje na natečaju se je prijavilo 34 slovenskih šol z 189 ročnimi izdelki (risbe, fotografije, kolaži, čipke) in 6 video/avdio posnetki. Učenci so pokazali veliko izvirnosti in občutka za opazovanje okolja ter posredovanje svojih občutkov drugim. Predvsem pri likovnih izdelkih je izjemno težko pričarati zvok in zbuditi občutke pri opazovalcih. Menimo, da so bili pri tem posebej uspešni/e učenci/ke in dijaki/nje naslednjih šol:

Likovni izdelki učencev/učenk osnovnih šol:

  1. Čipkarska šola Idrija (Čipka hrupa, Avtorica: Linda Božič; Mentorici: Meta Gregorač in Aleksandra Pelhan)
  2. Osnovna šola Riharda Jakopiča (Zvoki Ljubljane, Avtor: skupinski izdelek, Mentorici: Katarina Bonifer in Nina Pirnovar)
  3. Osnovna šola Franca Rozmana Staneta (Zvoki mojega kraja, Avtorica: Selma Kapić, Mentorica: Damjana Stopar Štrovs)

Video/avdio posnetki dijakov/dijakinj srednjih šol:

  1. Zavod sv. Stanislava – Škofijska klasična gimnazija (Zvok  Ljubljane, Avtorja: Vid Kregar in Timotej Cvirn, Mentorica: Brigita Brajković)
  2. Šolski center Novo mesto - Srednja elektro šola in tehniška gimnazija (Ne slišim se, Avtorji: Nika Novak, Nika Jelinčič, Anja Šporar, Petra Šporar, Urša Rupar in Žiga Povhe, Mentorica: Vesna Čurk)
  3. Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo Ljubljana (Zvoki Turnš, Avtor: Mihael Stare, Mentorica: Lidija Babič)

Šest izdelkov iz Slovenije se bo za nagrade potegovalo na mednarodnem nivoju. Dokončno razglasitev rezultatov pričakujem v juniju 2017, še pred zaključkom šolskega leta.

Informacije o natečaju so dostopne na naslednji povezavi.

Do ostalih izdelkov lahko dostopate preko spodnjih povezav:

1. Osnovne šole

 

2. Srednje šole:

 

Z aplikacijo za mobilne telefone "Zvoki iz mojega okolja«, ki smo jo izdelali v sodelovanju s podjetjem GDi GISDATA, vabimo vse, da nam sporočite svoje mnenje o vašem zvočnem okolju.

Na ta način bomo v zemljevid Slovenije vnesli mnenja o zvočnem okolju in našem počutju v njem.

Navodila za uporabo aplikacije so dostopna na naslednji povezavi, lahko pa nam tudi sporočite, če boste pri tem potrebovali pomoč (e-naslov:okoljskihrup@nijz.si).

V Ravnah na Koroškem smo v aprilu 2017 v osnovni šoli Prežihovega Voranca pripravili predstavitev rezultatov študije "Glasba in sluh" in se z učenci, ki so v študiji sodelovali, pogovorili o zvokih v njihovem okolju, glasbi in pomenu ohranjanja dobrega sluha. Pomembno je, da glasbo slišimo in v njej uživamo vse življenje ter da se med seboj vedno lahko sporazumevamo brez težav.

Več o tem si lahko preberete na naslednji povezavi.

 

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) opozarja, da prekomeren hrup resno škoduje zdravju ljudi in posega v vsakdanje dejavnosti prebivalcev na delovnem mestu, doma, v šoli in v prostem času. Hrup moti spanec, zmanjša učinkovitost pri delu in učenju, povzroča vznemirjenost in spremembe v socialnem vedenju, vpliva na srčno-žilni sistem kot tudi na psihofizično počutje. Hrup cestnega prometa škodljivo vpliva na zdravje skoraj vsake tretje osebe v evropski regiji SZO. V nočnem času je eden od petih Evropejcev, izpostavljen hrupu, ki škoduje zdravju. Mnenje SZO temelji na dokazih o učinkih hrupa na zdravje ljudi s ciljem prepoznavanja potreb ranljivih skupin ljudi in predstavlja tehnične in politične smernice za varovanje zdravja.

Problematiko bodo strokovnjaki predstavili 24. aprila 2017 na konferenci Hrup v Evropi 2017 v Bruslju. 

Več informacij o hrupu in zdravju je dostopnih na naslednji povezavi.

 

Evropska zveza za akustiko (EAA) je pripravila informacije o Mednarodnem dnevu ozaveščanja o hrupu: predstavitev 1, predstavitev 2.