Z znanjem do boljšega zdravja

Karbapenemaze - proti antibiotikom odporne bakterije z encimi ESBL in/ali karbapenemazami

06. 07. 2017
Ljudje se vsakodnevno srečujemo z različnimi vrstami mikrobov (bakterije, virusi, glive). Nekateri mikrobi so za ljudi koristni, nekateri pa škodljivi, ker povzročajo najrazličnejše okužbe in nalezljive bolezni. Za določene nalezljive bolezni imamo na voljo učinkovita zdravila, za druge ne. V zadnjem času je vedno večji problem zdravljene bakterijskih okužb zaradi naraščajoče odpornosti bakterij proti antibiotikom.

Bakterije so lahko odporne zaradi izločanja različnih encimov, ki antibiotike razgrajujejo. Antibiotiki so zato neučinkoviti. Encimi so različno poimenovani in imajo različne kratice (na primer ESBL, karbapenemaze, okrajšave, kot so OXA-48, NDM-1 in druge).

Več informacij je dostopnih na naslednji povezavi.