Z znanjem do boljšega zdravja

Kakovost dijaške prehrane

26. 03. 2010
Poročilo o prehranski kakovosti dijaških obrokov je nastalo z namenom ugotavljanja skladnosti prehranske kakovosti dijaške prehrane, v segmentu brezplačnega toplega obroka, kot ga predvideva in opredeljuje v letu 2008 sprejet Zakon o subvencioniranju dijaške prehrane.

S tem namenom je bil v sodelovanju z vsemi zavodi za zdravstveno varstvo opravljen pregled in ocena dijaških obrokov v srednjih šolah. Poročilo je namenjeno predvsem strokovni podpori šolam pri izboljšanju prehranske kakovosti ponudbe in usmerjanju dela na področju odprave pomanjkljivosti v sistemu organizirane prehrane dijakov.

Glavne ugotovitve poročila so, da je večina pregledanih jedilnikov vsaj delno ali pretežno sledila priporočilom prehranske kakovosti. Po ocenah je bilo približno 3 % vseh jedilnikov od 114 ocenjevanih povsem skladnih s priporočili za zdravo prehranjevanje. Med živili, ki jih uvrščamo med priporočene, je bilo zaznati premajhno vključevanje živil iz skupine polnovrednih žitnih izdelkov in kaš ter iz skupine rib in ribjih izdelkov, prav tako pa tudi iz skupine priporočenih sokov in napitkov. Nasprotno pa so obroki pretežno dobro vključevali priporočena živila iz skupine sadja in zelenjave, prav tako iz skupine pustega belega mesa in mesnih izdelkov z vidno strukturo. 
Pri odsvetovanih, hranilno revnih živilih se ugotavlja precejšnja odstopanja od še sprejemljivega vključevanja pri živilih iz skupine pekovskih in slaščičarskih izdelkov z večjim deležem maščob in/ali sladkorjev, iz skupine mesnih izdelkov s homogeno strukturo in višjim deležem maščob ter pri uporabi odsvetovanih postopkov priprave - cvrtja. 

Glede enoličnosti ugotavljamo, da v obravnavanem obdobju ni bilo opaziti izrazite enoličnosti ponujenih obrokov, poleg tega je približno polovica šol ponujala dijakom tudi možnost izbire več različnih kombinacij obrokov. 
Tudi kar se tiče organiziranosti dijaške prehrane, menimo, da so šole v večini primerov ustrezno uredile prehrano dijakov glede na priporočila za izvajanje, predpise in njihove zmožnosti. Glede na priporočeni režim prehrane je približno četrtina šol ponujala ta obrok nekoliko prezgodaj, v več kot polovici primerov pa je bil organizator prehrane zunanji ponudnik. Kljub temu, da manjše razlike v prehranski kakovosti med toplimi in hladnimi obroki obstajajo, pa posamezni primeri kažejo, da ponudba hladnih obrokov ne vpliva nujno na slabšanje prehranske kakovosti. 

Preberete si tudi celotno poročilo s prilogami: