Duševno zdravje

Javni poziv »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva«

30. 12. 2020
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Milan Krek, dr. med., spec., v vlogi upravičenca za izvajanje operacije »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva« objavlja javni poziv za izbor zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva«.

S pozivom želi NIJZ oblikovati bazo zunanjih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva«.

V projektu sodelujejo strokovnjaki iz NIJZ. Ker NIJZ ne zaposluje vseh potrebnih strokovnjakov za izvedbo projekta, je cilj poziva vzpostavitev baze zunanjih strokovnjakov. Iz baze zunanjih strokovnjakov bo NIJZ vabil strokovnjake k izvajanju posameznih projektnih aktivnosti.

Nacionalni inštitut za javno zdravje v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020 izvaja projekt »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva«, in sicer 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostna naložba 9.1 »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, specifični cilj 9.1.3 »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjšanje neenakosti v zdravju«. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več informacij o projektu je na voljo na naslednji povezavi.

Vloge se pošljejo na elektronski naslov tajnistvo-covid19@nijz.si pri čemer morajo biti vse izjave in obrazci lastnoročno ali digitalno podpisani in pripeti k prijavi v pdf obliki.

Upoštevanje bodo vloge, ki bodo na javni poziv prispele najkasneje do 10. 1. 2021, do 23.59 ure na elektronski naslov tajnistvo-covid19@nijz.si.

Datoteke: