Telesna dejavnost

Evropski teden športa 2016 : #BEACTIVE

16. 09. 2016
Letošnji Evropski teden športa (ETŠ) poteka v Sloveniji od 16. do 23. septembra 2016. Glavno sporočilo kampanje ostaja (tako kot je bilo lani ob prvi izvedbi ETŠ): #BEACTIVE. Sporočilu in aktivnostim ETŠ se pridružuje tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki spodbuja in priporoča redno telesno dejavnost in aktiven življenjski slog v vseh starostnih obdobjih.

Splošne informacije o ETŠ:

 • ETŠ je pobuda Evropske komisije za spodbujanje športa in telesne dejavnosti v EU;
 • namenjen je spodbujanju udeležbe v športu in telesni dejavnosti ter ozaveščanju o njunih številnih koristi. Namenjen je vsem prebivalcem, v njem pa naj bi sodelovali tudi javni organi, športna gibanja, organizacije civilne družbe in zasebni sektor;
 • cilj pobude je spodbuditi ljudi k telesni dejavnosti ne le v času ETŠ, temveč preko celega leta;
 • dejavnosti bodo potekale po vsej EU, posamezna država bo ETŠ obeležila v okviru nacionalnega tedna športa med 10. septembrom in 2. oktobrom 2016;
 • nacionalni koordinator ETŠ v Sloveniji je Olimpijski komite Slovenije (OKS);
 • nacionalni ambasadorji ETŠ v Sloveniji so: Rajmond Debevec, Brigita Bukovec, Mitja Petkovšek, Anja Čarman, Andrej Hauptman, Marko Milič;
 • iztočnice ETŠ o pomenu športa in telesne dejavnosti v EU in SLO so prikazane na spodnjih slikah
  (vir: OKS, http://www.olympic.si/dogodek/73)


Podrobnejše informacije o ETŠ so dostopne na spletni strani OKS  in spletni strani European week of sport, informacije o Sloveniji na naslednji povezavi.


DOGODKI NIJZ OB EVROPSKEM TEDNU ŠPORTA

Seznam dogodkov, ki jih organizirajo oz. pri njih sodelujejo območne enote NIJZ: 

 

DATUM

KRAJ

DOGODEK

NIJZ NOVA GORICA

17.9.2016

Športni park Nova Gorica

Test hoje na 2 km (09:00-11:00) (ZD osnovno varstvo Nova Gorica) in razstava Živimo zdravo s panoji - prehransko svetovanje s strani dietetičarke (NIJZ OE Nova Gorica)

20.9.2016

Športni park Nova Gorica

Test hoje na 2 km za osnovnošolce in dijake (16.00-18.00) (ZD osnovno varstvo Nova Gorica) in meritve telesne sestave (NIJZ OE Nova Gorica)

22.9.2016

Pod arkadami MONG

Razstava Živimo zdravo (9:00-12:00) (NIJZ OE Nova Gorica) in meritve in promocija preventivnih zdravstvenih programov za odrasle (ZD osnovno varstvo Nova Gorica)

20.9.2016

 

Sklop predavanj za srednješolce z namenom osveščanja mladih o vplivih prometa na okolje in pomenu zdrave prehrane in gibanja na zdravje ljudi (NIJZ OE Nova Gorica in Univerza v Novi Gorici)

NIJZ OE KOPER

16.9.2016

NIJZ OE Koper

Predstavitev ETŠ IN ETM, promocija aktivnega odmora na delovnem mestu in meritve telesne sestave

25.9.2016

Taverna Koper

Sodelovanje na Istrskem kolesarskem maratonu (celodnevni dogodek):

 • promocija redne telesne aktivnosti in svetovanje
 • promocija ETŠ in ETM
 • izvajanje meritev: krvni tlak, krvni sladkor, obseg pasu, telesna sestava
 • ozaveščanje in predstavitev ZVC-jev in delavnic »Svetovanja za zdravje«
 • distribucija zdravstvenovzgojnih materialov
 • promocija različnih preventivnih programov

(NIJZ OE Koper in ZVC ZD Koper)

27.9.2016

NIJZ OE Koper

Delavnica s področja spodbujanja telesne dejavnosti in mobilnosti za izvajalce vzgoje za zdravje (regijsko srečanje izvajalcev vzgoje za zdravje, NIJZ OE Koper)

NIJZ OE KRANJ

16.9.2016KranjPredstavitev ETŠ IN ETM, promocija telesne dejavnosti in različnih preventivnih programov 

1.10.2016

Kranj

Sodelovanje na Županovem teku v Kranju s stojnico in promocijo preventivnih programov

NIJZ  OE CELJE

13.9. in 15.9.2016

Mednarodni obrtni sejem Celje

Sodelovanje na stojnici Olimpijskega komiteja #BE ACTIVE s

 • svetovanjem za zdrav življenjski slog,
 • meritvami telesne sestave
 • distribucijo zdravstveno-vzgojnega gradiva

NIJZ OE NOVO MESTO

15.9.2016

Kulturno- kongresni center Semič

Sodelovanje na regijskem posvetu županov (organizator: Razvojni center Novo Mesto)

16.9.2016

Glavni trg novo Mesto

MO NM aktivnosti v okviru dneva brez avtomobila; poligon za otroke (NIJZ OE NM)

17.09.2016

Športni park Loka

Sodelovanje na športni prireditvi z meritvami dejavnikov tveganja

19.9. 2016

Kulturno- kongresni center Dolenjske Toplice

Predavanje o zdravi telesni dejavnosti na regijskem nivoju (organizator: Razvojni center Novo Mesto)

20.9.2016

SEP d.o.o. Mokronog

Predavanje v delovni organizaciji SEP d.o.o.

20.9.2016

NIJZ OE NM

Sestanek izvajalcev zdravstvene vzgoje

22.9.2016

Nakupovalno središče NM

SVIT-ov dogodek organiziran v sodelovanju z ZVC NM

22.9.2016

NIJZ OE NM

Sestanek izvajalcev preventivnega zobozdravstvenega varstva otrok in mladine

NIJZ OE RAVNE

22.9.2016

Grajski park na Ravnah

KOROŠKA V GIBANJU - sprejem udeležencev, stojnice društev, za odrasle izvajanje meritev dejavnikov tveganja, program SVIT, modeli dojk in mod, gibalni poligon in zvočne delavnice za otroke, prikaz delovanja AED, pohod, delavnice zdrav življenjski slog in vodena vadba za odrasle (organizator: NIJZ OE Ravne v sodelovanju z Občino Ravne; sodelujejo zdravstveni domovi, Koroški medgeneracijski center, društva za zdravje, društvo tabornikov, vrtec in šole, policija, gasilci, reševalci in druge lokalne vladne in nevladne organizacije) in test hoje na 2 km (ob 16.00) (ZVC Ravne na Koroškem)

22.9.2016

 

Aktivnosti ob obeležitvi dneva brez avtomobila: vožnja s »Piciklom« po kolesarskih poteh občine Ravne na Koroškem in v sosednje občine, promocija kolesarjenja, gibanja, urbane mobilnosti ter zdravega življenjskega sloga

15.9.2016

NIJZ OE RAVNE

Predstavitev ETM in ETŠ, promocija aktivnega odmora na delovnem mestu, meritve telesne sestave in vodena vadba

NIJZ OE LJUBLJANA

13.9.2016

Sprehajalna pot PST pri Novih Žalah

Promocija zdravega načina življenja vključno s pomenom gibanja za zdravje ter promocija preventivnih in presejalnih programov (NIJZ OE LJ) in test hoje na 2 km (ZD LJ – Bežigrad) (med 16. in 18. uro)

NIJZ OE MURSKA SOBOTA

15.9.2016

OŠ FOKOVCI

MINI OLIMIPADA OŠ Fokovci - Promocija varne vožnje s kolesom z demonstracijo uporabe čelade za prvo triado osnovne šole (soorganizator: OKS Moravske Toplice in NIJZ OE Murska Sobota)

16.9.2016

Šporni center Odranci

 

Športne igre Policijske uprave Murska Sobota – Test hoje na 2 km s promocijo in svetovanjem (NIJZ OE MS) (organizator: Policijska uprava Murska Sobota

16.9.2016

Trg kulture Murska Sobota

Sodelovanje pri aktivnostih Mestne občine Murska Sobota na dogodku ob obeležitvi Evropskega tedna mobilnosti - Promocija varne vožnje s kolesom (NIJZ OE MS) (organizator: Mestna občina Murska Sobota)

19.9.2016

Ljudska univerza Murska Sobota

Promocija telesne dejavnosti z demonstracijo nordijske hoje pri skupini PUM (NIJZ OE MS) (organizator: NIJZ OE MS in PUM MS)

21.9.2016

Športni park Beltinci

Obeležitev Evropskega tedna mobilnosti in Evropskega tedna športa v Občini Beltinci - Delavnica  »Pomagam prvi« za šolarje OŠ, pohod po Beltinskem parku z nordijskimi palicami, »Ali sem fit«-dvominutni test aerobne vzdržljivosti (NIJZ OE MS) (organizator: Občina Beltinci)