Telesna dejavnost

Evropski teden mobilnosti 2016 in dan brez avtomobila

15. 09. 2016
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) podpiramo aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti, ki se bo tudi letos tradicionalno začel 16. septembra, in se zaključil 22. septembra z »DNEVOM BREZ AVTOMOBILA« s sloganom Pametna mobilnost za gospodarsko uspešnost. Spodbujamo povezovanje okolja, prometa in zdravja z namenom boljšega zdravja prebivalcev.


Vsi, ki promet ustvarjamo in z njim živimo, lahko dodamo korake v smer trajnostne mobilnosti. Nadvse pomembno pa je, da imamo na tej poti prave napotke, vpogled v trenutno stanje ter možne vplive na okolje in naše zdravje.

V ta namen smo na NIJZ skupaj z Ministrstvom za okolje - Agencija RS za okolje, Ministrstvom RS za infrastrukturo in Urbanističnim inštitutom RS pripravili publikacijo z naslovom Okolje, promet in zdravje, ki je dosegljiva na naslednji povezavi. Povzema ključna sporočila kazalcev okolje-promet in okolje-zdravje, kot pomoč občinam pri načrtovanju in izvajanju celostnih prometnih strategi.

Prometni sistem, na katerega se lahko zaneseš, je nujen za sedanji hiter življenjski slog. Vse bolj pa se zavedamo tudi njegovih negativnih vplivov na okolje in naše zdravje. To nam vzbuja skrbi.

Eden pomembnejših vzrokov smrti in zdravstvenih težav nekaterih skupin prebivalstva so prometne nezgode. Slaba prometna varnost močno znižuje raven kakovosti  življenja. Da bomo v sedanji prometni ureditvi varni tudi na kolesu ali peš, je potrebna sprememba prioritet.

Težave, povezane z vplivom motoriziranega prometa na okolje in zdravje, nas stanejo preveč. Zato je vlagati v trajnostno mobilnost bolj smotrno in cenejše kot vlagati v osebni motorni promet. S prijaznejšim prometom očistimo okolje, zraven pa še pomembno privarčujemo. To sta odlična razloga za ukrepanje.

Zrak

Kakovost zraka je zlasti zaradi delcev še vedno problematična in ogroža naše zdravje. Z naprednimi tehnologijami in zmanjšanjem obsega motoriziranega prometa slednji čez nekaj desetletij ne bo več tako neugodno vplival na kakovost zraka. Do takrat pa se moramo aktivno upirati posledicam, ki jih ima na naše okolje in zdravje.

Hrup

Škodljivih posledic hrupa se zavedamo šele kratek čas. Še posebej v mestih hrup podnevi in ponoči ogroža kakovost naših življenj. Učinkoviti ukrepi za omejitev motoriziranega prometa nas navdajajo z optimizmom. Hrup je treba aktivno odpravljati, če ga želimo obvladati.

Življenjski slog

Življenjski slog, ki ga zaznamujeta sedenje in vožnja z osebnimi motornimi vozili, prinaša številne zdravstvene težave. Občine, ki so začele podpirati aktivno mobilnost s trajnostnimi potovalnimi načini, so hitro opazile pozitivne učinke svojih odločitev.

Teden mobilnosti je priložnost za promocijo boljšega zdravja. Aktivni transport (hoja, kolesarjenje, javni prevoz, kombiniran prevoz) poleg čistejšega zraka in manj hrupa pomeni tudi več gibanja in posledično več zdravja. Na pot se ta teden odpravimo peš ali s kolesom, pri tem pa ne pozabimo na varnost v prometu.