Z znanjem do boljšega zdravja

eRecept

e-Recept (elektronsko predpisovanje zdravil) v celoti nadomešča prejšnje predpisovanje zdravil na zeleni oziroma beli recept - tako v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti kot tudi na nivoju specialistične dejavnosti.

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori povezani z eReceptom


Uvedba eRecepta

Uporaba eRecepta na primarni ravni v celotni Sloveniji se je začela 2. novembra 2015. Od 1. februarja 2016 je njegova uporaba obvezna tudi na sekundarni in terciarni ravni.

Tehnično gledano, lahko danes govorimo o utečenem informacijskem sistemu, ki je v uporabi že dobri dve leti. E-recepti nastanejo v lokalnih IS pri izvajalcih zdravstvenih dejavnosti in se hranijo v centralni evidenci elektronskih receptov (EER) (Slika 1). EER je vir informacij za lekarne, kjer na podlagi predpisanih eReceptov bolnikom izdajo zdravila.

Zasnova eRecepta se je v celotni fazi razvoja in kasnejše implementacije soočala s številnimi izzivi, ki so segali na različna področja, od vsebinskih izzivov, povezanih s predpisovanjem različnih vrst zdravil iz centralne baze zdravil (CBZ), do infrastrukturnih, varnostnih (uporaba profesionalne kartice (PK) s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP)) in organizacijskih izzivov (koordinacija različnih deležnikov – izvajalci zdravstvene dejavnosti, zbornice, ponudniki informacijskih storitev idr.). Kljub določenim težavam v fazi razvoja in implementacije, je eRecept danes ena izmed najbolj uspešnih in učinkovitih rešitev, ki je bila razvita v sklopu projekta eZdravje. Glede na raven njene uporabe pa jo lahko postavimo ob bok tudi najboljšim primerljivim informacijskim rešitvam v tuijini.  

Slika 1: Shema eRecept


V letu 2017 je bilo s pomočjo eRecepta predpisanih in izdanih več kot 13 milijonov receptov. Na mesečni ravni se v Sloveniji predpiše v povprečju približno milijon e-receptov, kar predstavlja v deležu približno 89 odstotkov vseh predpisanih receptov. Doseganja 100 odstotkov izdanih e-receptov, kljub vsemu ne bo mogoče uresničiti, saj določeni načini predpisovanja receptov niso predvideni preko informacijske rešitve eRecept (nujni recepti, recepti za lastno uporabo, predpisovanje receptov na domu ipd.).

Graf 1: Število predpisanih eReceptov v letu 2017

 


Zastavljeni cilji

Potreba po izdelavi sodobne informacijske rešitve za varno elektronsko predpisovanje in izdajo zdravil je temeljila na štirih izhodiščih, in sicer: varnosti, učinkovitosti in preglednosti, strokovnosti pred birokracijo ter novih načinih predpisovanja (Ministrstvo za zdravje, 2013). Izhajajoč iz glavnih funkcionalnosti informacijske rešitve, ki naj bi zagotavljala elektronsko predpisovanje zelenih in belih receptov, vpogled v e-recepte bolnika, preverjanje potencialnih interakcij in konzultacije farmacevt-zdravnik, eRecept predvideva strukturiran proces predpisovanja zdravil, ki pacientom zagotavlja dodatno varnost pri predpisovanju ustreznih zdravil.

Splošni in operativni cilji informacijske rešitve eRecept so boljši pregled nad bolnikovimi zdravili (zdravila na recept v vseh statusih: predpisan, izdan, v izdajanju), varen in zanesljiv prenos informacij med zdravnikom in lekarno ter pomoč zdravniku in farmacevtu pri odločanju (interakcije, opozorila za rizične skupine ipd.). Informacijska rešitev eRecept s svojimi funkcionalnostmi zagotavlja (Ministrstvo za zdravje, 2013):

  • povečanje varnosti bolnikov z zmanjšanjem števila napak pri uporabi zdravil,
  • poenostavitev postopkov, ko se recept izda v odsotnosti bolnika,
  • podporo pri predpisovanju zdravil z generičnim imenom in izdaji zdravil z liste medsebojno zamenljivih zdravil,
  • pregled interakcij med zdravili pri predpisovanju in izdaji zdravil,
  • učinkovitejše predpisovanje in uporabo zdravil z upoštevanjem podatkov o predhodno predpisanih in izdanih zdravilih,
  • strukturiran predpis zdravil,
  • zmanjšanje administrativnih stroškov,
  • potrebne podatke za različne raziskave in analize.

Pričakovani dolgoročni učinki informacijske rešitve eRecept, kot so preglednejše in varnejše predpisovanje zdravil, zmanjšanje možnosti napačnega predpisovanja, zmanjšanje administrativnih stroškov in možnosti zlorab ter učinkovito predpisovanje zdravil pri kronični terapiji, naj bi na eni strani omogočili kakovostnejšo ter varnejšo zdravstveno obravnavo bolnikov, na drugi pa izboljšali upravljanje in učinkovitost zdravstvenega sistema.

Zastavljeni cilji  so bili z uveljavitvijo informacijske rešitve eRecept v veliki meri doseženi.  Pacienti s kroničnimi boleznimi in stalnimi terapijami so dobro sprejeli predvsem  možnost predpisovanja receptov brez obiska ambulante ter izdajo zdravil na obnovljivi recept v katerikoli lekarni. Zdravniki in farmacevti pozdravljajo možnost preverjanja interakcij in kontraindikacij predpisanih ali izdanih zdravil, ter pregled že predpisanih in izdanih zdravil (tudi, če so zdravila predpisali drugi zdravniki). Zdravniki s pregledom vseh predpisanih in izdanih zdravil pri posameznih pacientih  imajo bolj celosten vpogled v terapijo pacienta in se jim ni več treba zanašati na spomin pacienta pri poizvedovanju o prejetih terapijah. V centralni bazi eRecepta je zbrana tudi množica podatkov, ki je lahko  visokokakovosten in zanesljiv vir  za različne analize (tudi prediktivne) in raziskave. Pred uporabo eRecepta so bili na voljo predvsem podatki o izdanih zdravilih, ki jih sedaj prvič lahko primerjamo s podatki o predpisanih zdravilih ter ugotavljamo potencialne diskrepance in razloge zanje.  Nenazadnje je projekt eRecept  za dosežene uspehe prejel prestižno nagrado Informacijska jagoda na konferenci »Information society 2017« (Informacijska družba 2017) Inštituta Jožef Stefan za najboljši dosežek na področju informacijske družbe.

V prihodnjem obdobju se bo potrebno osredotočiti na dodatno promocijo uporabe eRecepta in optimizacijo v skladu z analizami delovanja ter predlogi strokovne skupine, ki deluje na področju eRecepta. V smislu vzdrževanja bo potrebno zagotoviti še bolj stabilno delovanje (v smislu izpadov informacijska rešitev eRecept že sedaj deluje stabilno) in ustrezno hitrost delovanja. 

V skladu z zbranimi predlogi in pobudami uporabnikov bo v naslednjem obdobju za izbranega osebnega zdravnika implementirana možnost preklica receptov predpisanih s strani drugih zdravnikov ter samodejni potek neizdanih receptov, ki jim je potekel rok veljavnosti. V nadaljevanju želimo zbrati še več pobud uporabnikov in jih v sodelovanju s strokovno skupino vgraditi v sistem, da bi le-ta postal še bolj uporaben in koristen za vse njegove uporabnike – zdravnike, farmacevte in paciente.

Sodobne informacijske rešitve v zdravstvu imajo velik razvojni potencial

Če želimo izkoristiti zmožnosti, ki jih ponujajo rešitve eZdravja, mora biti celoten proces razvoja, implementacije in uporabe informacijskih rešitev podprt s sistemskimi ukrepi na različnih (politična, zakonska, tehnično-tehnološka, kadrovska, organizacijska ipd.) ravneh ter usklajen z interesi in potrebami deležnikov.  Glede na dinamiko dogodkov od objave prvega strateškega dokumenta na področju informatizacije zdravstva iz leta 2005, predstavlja uspešna implementacija eRecepta pomembno prelomnico.

Uspeh eRecepta potrjuje, da imajo sodobne informacijske rešitve v zdravstvu velik razvojni potencial, njihova uspešna implementacija pa predstavlja nesporen dokaz boljšega sodelovanja in koordinacije med ključnimi deleženiki znotraj zdravstvenega sistema. Implementacija in uporaba eRecepta na nacionalni ravni predstavlja uspešen primer premagovanja in preseganja številnih tehnično-organizacijskih težav, ki so do sedaj v veliki meri upočasnjevale razvoj ter vidnejše premike na področju informatizacije zdravstva.