FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Projekt InAirQ je namenjen preučevanju in določitvi vplivov onesnaženega zraka iz bivalnih prostorov na zdravje ljudi ter osveščanju o tej problematiki.