FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Spletni portal www.solskilonec.si vključuje strokovne vsebine o zdravi prehrani in telesni dejavnosti otrok in mladostnikov. Namenjena je organizatorjem prehrane v vrtcih, vodjem šolske prehrane v šolah in dijaških domovih, vodjem kuhinj, učiteljem, strokovnjakom s področja zdravstva ter splošni javnosti. Na enem mestu združuje informacije o organizirani šolski prehrani ter številne strokovne vsebine o vplivih zdrave prehrane in gibanja na zdravje.