FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Namen SHIPSAN ACT-a je zagotoviti trajno uporabo izdelkov in izvajanje zaključkov projekta SHIPSAN, ter razširitev področja delovanja za vse KBRJ grožnje v vseh vrstah ladij.

Uporabili bomo materiale, oz. rezultate projekta SHIPSAN, vprašalnike za zbiranje podatkov, internet in spletno programsko opremo za razvoj komunikacijskega omrežja in e-učenje. Pripravljene bodo intervencijske metode za doseganje posebnih ciljev.
 

Seznam Webinarjev v projektu Shipsan je dostopen na naslednji povezavi.

Trajanje projekta:

1.2.2013 - 30.4.2016