FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Namen je vzpostavitev sistema spremljanja vplivov onesnaženega zraka na zdravje. 

Trajanje projekta:
1. 7. 2013–30. 9. 2016