FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Agencija za spremljanje pojavnosti drog v EU, ki ima svoj sedež v Lizboni, je za potrebe monitoringa vzpostavila mrežo informacijskih točk v EU. Poleg letnega poročila, izdaja s pomočjo informacijskih točk še vrsto publikacij, ki so pomembne za izobraževanje strokovnjakov in laične javnosti. Informacijske točke usklajeno spremljajo pojavnost drog v svoji državi. Pri tem uporabljajo skupne metodologije in pristope. Preko projekta je vzpostavljeno tudi spremljanje novih nevarnih snovi, ki se pojavijo na območju EU.
 

Trajanje projekta:
1. 1. 2015-31. 12. 2015