FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Splošni cilj projekta je izboljšanje kakovosti podatkov o umrljivosti (vsi vidiki kakovosti – relevantnost, točnost, natančnost …). Specifični cilji projekta pa so: analiza trenutnega stanja zbiranja podatkov; priprava informacijskih orodij za e-potrdila o umrlih osebah; testiranje pripravljenih orodij v različnih situacijah in različnih okoljih; priprava nacionalnega plana uvedbe e-potrdila o umrlih osebah.
 

Trajanje projekta:

1.1.2014 -30.06.2016