FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Namen projekta Click for support (kliknite za podporo) je seznanitev strokovnjakov, na področju preprečevanja prepovedanih drog med mladimi, z načini komuniciranja preko spleta, saj so študije pokazale, da z ukrepi preko spleta dosežejo več mladih uživalcev prepovedanih drog, kot z neposrednim kontaktom. Strokovnjaki več držav se bodo povezali preko poslovno družabnega omrežja LinkedIn, kjer bodo s pomočjo izmenjave dobrih praks poiskali najbolj učinkovito rešitev na področju spletnega svetovanja v upanju, da to postane vsakdanja praksa.
 

Trajanje projekta:
1. 2. 2014-30. 9. 2015