FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Prepovedane droge

Nacionalna informacijska enota za droge, ki deluje na NIJZ, je prejemnica certifikata Evropske informacijske mreže za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami Reitox

Certifikat Evropske informacijske mreže za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami Reitox