FOR BETTER PUBLIC HEALTH

V Sloveniji so poškodbe vodilni vzrok smrti otrok od prvega leta starosti dalje in mladostnikov, čeprav beležimo padajoči trend umrljivosti zaradi poškodb že od poznih osemdesetih let prejšnjega stoletja.

Mlajši otroci so ogroženi, ker intenzivno raziskujejo svojo okolico, vendar še ne znajo oceniti vseh nevarnosti, ki jim pretijo, njihovi starši pa pogosto niso dovolj ozaveščeni o nevarnostih, ki grozijo otroku, o ukrepih, kako nevarnosti zmanjšati, in o uporabi varnostne opreme. Ob prehodu v adolescenco postaja vpliv staršev čedalje manjši, pomembnejši pa so vrstniki, ki postanejo glavni zgled in vir socialnih norm. Mladostniki so ogroženi predvsem zato, ker iščejo vznemirjenje in psihološko vzburjenje, ter nova doživetja in izkušnje ne glede na tveganja za poškodbe. V vseh starostih se fantje pogosteje poškodujejo kot dekleta zaradi razlik v socializaciji, tveganem vedenju in neuporabi varnostne opreme.

Z razvojem znanja in ozaveščenosti o preprečevanju poškodb se je splošno prepričanje, da se poškodb večinoma ne da preprečiti, spremenilo tako, da zdaj družba od staršev in drugih odraslih pričakuje, da bodo prepoznali nevarnosti in poškodbe otrok preprečili. Preprečevanje poškodb je usmerjeno v zagotavljanje varnosti bivalnega okolja in proizvodov, čeprav ostajata človekovo vedenje in osebna odgovornost še vedno pomembna dejavnika. Na voljo so številni preventivni ukrepi, ki so opisani v gradivih za splošno in strokovno javnost.

V nadaljevanju so nanizane informacije o pogostosti in vzrokih poškodb (infografika), gradiva za splošno in strokovno javnost, publikacije in dodatne povezave.

Več o poškodbah otrok in mladostnikov najdete tudi na spletni strani www.zdaj.net.