FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Stran je namenjena vsem izvajalcem zdravstvenih storitev, ki so po zakonodaji dolžni sporočati podatke o čakalnih dobah na Nacionalni inštitut za javno zdravje. Na tej strani bodo poročevalci in njihove odgovorne osebe našle povezave do prijave v spletno aplikacijo, aktualne šifrante, zakonodajo, ki ureja področje čakalnih dob in vsa ostala navodila in obvestila, ki se bodo nanašala na področje spremljanja nacionalnih čakalnih dob.