FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2020

Slika naslovne strani publikacije

V publikaciji Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2020 so v besedi in sliki na kratko predstavljene ključne novosti in informacije s področja drog za leto 2019 in prvo polovico leta 2020.