FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Navodila za organizacijo in delovanje zdravstvenovzgojnih centrov ter izvajanje Programa svetovanja za zdravje

 

V okviru poročanja uspešnosti izvedenih delavnic in svetovanj (preko vprašalnika o napredku udeležencev, prisotnost udeležencev) je potrebno oblikovati ID udeležencev. Oblikovanje ID udeležencev je enostavno in pomembno z vidika poročanja ter doseganja kakovosti podatkov. Ker IMENA in PRIIMKA udeleženca zaradi varovanja osebnih podatkov NE SMETE beležiti in poročati na NIJZ, boste v sistem 1ka beležili identifikacijsko številko, ki pa je pomembna zaradi sledljivosti pacienta.

Spletni obrazci 1-ka za poročanje uspešnosti delavnic, ki se izvajajo v zdravstvenovzgojnih centrih, so dostopni na naslednjih povezavah:

Delavnica Zdravo hujšanje

Delavnica Zdravo jem

Delavnica Gibam se

Delavnica Podpora pri spoprijemanju z depresijo

Delavnica Podpora pri spoprijemanju s tesnobo

Spoprijemanje s stresom

Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja

Individualno svetovanje za opuščanje kajenja

Delavnica Ali sem fit?

V spletne obrazce vstopate z gesli,ki so vam bila posredovana preko e-pošte.

 

Pripravljen je dokument z naslovom "Spremljanje in poročanje poglobljenih delavnic in svetovanj - Navodila za izvajalce v ZVC in CKZ", katerega namen je predstavitev vseh ključnih informacij o spremljanju oz. evalvaciji poglobljenih psihoeduaktivnih in zdravstvenovzgojnih delavnic in svetovanj, ki se izvajajo v zdravstvenih domovih. Dokument je strukturiran sledeče:

- v 1. poglavju je predstavljen protokol spremljanja in poročanja podatkov na NIJZ;

- v 2. poglavju so predstavljeni izbrani kazalniki po posameznih poglobljenih delavnicah/ svetovanjih, ki jih je potrebno poročati na NIJZ;

- v 3. poglavju se nahajajo navodila za uporabo spletne aplikacije 1ka.

 

Navodila za poročanje delavnic, ki potekajo na daljavo, najdete v dokumentu »Spremljanje in poročanje poglobljenih delavnic, ki se v letu 2021 izvajajo na daljavo«.