FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Identity card

Public institution:National Institute of Public Health 
AcronymNIJZ
Slovene name:Nacionalni inštitut za javno zdravje  
Address: Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenia
Telephone: + 386 1 2441 400 
Fax: + 386 1 2441 447 

Contact data:

Media: 

info@nijz.si

pr@nijz.si

Registration number: 6462642000 
VAT number: SI 44724535
NIJZ sub-accout at UJP:011006000043188
Representative:doc. dr. Branko Gabrovec