Z znanjem do boljšega zdravja

Vabilo na učno delavnico Varno cepljenje – dobra skladiščna/distribucijska praksa cepiv

13. 02. 2018
Podlaga za izobraževanje v obliki učnih delavnic je Program cepljenja in zaščite z zdravili.

KOMU je izobraževanje namenjeno:

  • odgovornim osebam in namestnikom odgovornih oseb za cepiva v zdravstvenih zavodih (zdravstveni dom, bolnišnica, socialnovarstveni zavod) in pri zasebnih zdravnikih.

NAMEN učne delavnice je nadgradnja znanja s področja varnega cepljenja – dobre cepilne prakse ter dobre skladiščne/distribucijske prakse cepiv, s poudarkom na:

  • vzpostavitvi sistema kakovosti na posameznih cepilnih mestih,
  • zahtevah Pravilnika o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil,
  • vodenju dokumentacije,
  • ravnanju ob neželenih dogodkih (farmakovigilanca, zdravstvene napake, reklamacije, odstopanja, izredni dogodki, odpoklici zdravil).

PROGRAM učne delavnice je dosegljiv na naslednji povezavi.

GRADIVO

Udeleženci bodo prejeli strokovno gradivo na učni delavnici.

PRIJAVA

Kotizacije ni. Število udeležencev na vsaki delavnici je omejeno.

 

POTRDILO O USPOSOBLJENOSTI

Osebe, ki se bodo udeležile izobraževanja ter izkazale ustrezno razumevanje in poznavanje sistema za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil na cepilnem mestu, bodo po opravljenem izobraževanju prejele potrdilo o usposobljenosti v skladu z določili Programa cepljenja in zaščite z zdravili.

 

DATUMI IN LOKACIJA UČNIH DELAVNIC

9.4.2018 in 12.4.2018 - lokacija delavnice je NIJZ, Trubarjeva 2, Ljubljana

 

Prosimo, da na elektronski naslov: varno.cepljenje@nijz.si sporočite, katerega termina učne delavnice se želite udeležiti in iz katere regije prihajate.